Rekordne nízka nezamestnanosť Nemecka

Správa z elektronickej tlače (Trend 24): „Miera nezamestnanosti v Nemecku klesla v marci na 7,6 %, keď bez práce bolo oficiálne 3,21 milióna ľudí. Po zohľadnení sezónnych vplyvov klesol počet nezamestnaných Nemcov na 7,1 %, najmenej od znovuzjednotenia krajiny v roku 1992.“

Rekordne nízka nezamestnanosť Nemecka

Prečo sa Nemecku tak darí? Rastie export, HDP, klesá nezamestnanosť najväčšej krajiny únie,  je štvrtá najnižšia podľa štatistiky EÚ:

Medzi vysvetleniami nesmú chýbať dva fakty podporené reformami pracovného trhu v predchádzajúcom období. V Nemecku nemali bublinu nehnuteľností (aj keď nemecké banky ju nakúpili inde :) a za posledných 10 rokov tu rástli mzdové náklady len minimálne:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards