Daňový raj znižuje sadzby a zavádza nové dane

Z mne neznámych príčin sa v slovenčine zmenil mäkčeň na dĺžeň v slove Dánsko. Táto krajina by sa reflektujúc svoj daňový systém mala volať Daňsko.

Daňový raj znižuje sadzby a zavádza nové dane

Dánsko je daňovým rajom nie však pre nízke sadzby, ale pre nepreberné množstvo rôznych, často vysokých, daní. Podiel odvodov na príjmoch štátu je minimálny, menej ako 2% HDP. Dáni financujú dôchodky a časť zdravotníctva najmä z daní.

V minulom roku prerozdelil dánsky štát 55,3% produkcie ekonomiky (Slovensko 33%), v ktorej pôsobí. Časť výdavkov financoval zadlžením občanov tejto ekonomiky, čím sa úroveň výdavkov dostala na 58% produkcie (Slovensko 41%) hospodárstva.

Za zmienku však stojí prebiehajúca daňová reforma. Komplexný prehľad zmien je dostupný v tomto texte (anglicky), z ktorého vyberáme zopár zmien a charakteristík systému (snáď nebudú slúžiť ako návod):

1) Dánsko znižuje progresivitu zdanenia (ako väčšina krajín vyspelého sveta za posledných 15 rokov). Najvyššia marginálna sadzba klesá z 63% na 56%. Zároveň sa zvyšuje spodná hranica, od ktorej sa táto sadzba uplatňuje, takže 56% z príjmu nad 56 860 eur bude platiť už „len“ 640 000 daňových poplatníkov. Ide o najnižšiu najvyššiu sadzbu v Dánsku za posledných 40 rokov.

2) Okrem už platnej dane zo zmrzliny, čokolády, sladkostí a sladených nápojov leží v parlamente návrh na zavedenie plošnej dane zo saturovaného tuku 16 (2,13 eur za kg) , ktorá by mala platiť už tento rok.

3) Medzi zdaniteľné príjmy sa započítava nefinančný príjem od zamestnávateľa v podobe telefónu, internetu, alebo PC, ktoré môže zamestnanec používať aj na súkromné účely. Tzv. daň z multimédií zvýši zamestnancovi základ o 400 eur. (znižovanie sadzieb daní financované rozširovaním základu je populárne v celom vyspelom svete...)

4) Hranice daňových pásiem sa automaticky zvyšujú o rast miezd, z dôvodu krízy sú momentálne na ďalšie tri roky zmrazené (vláda si tým „privyrobila“ bez zvýšenia sadzieb)

5) Energetické dane stanovené konkrétnou čiastkou, napr. 20 eur za tonu CO2, sa automaticky každoročne zvyšujú o infláciu

6) Zvláštnym spôsobom Dánsko zdaňuje dividendové príjmy firiem, vlastniacich podiely v iných firmách. Ak je podiel menší ako 10%, dividenda je zdanená (dvojité zdanenie zisku), ak je vyšší, dividenda je oslobodená.

Autor pôvodného textu  o zmenách daňového systému s ohľadom na celkové dopady zmien systému tvrdí:

Zatiaľ čo Dánsko má dnes najnižšie marginálne sadzby za poslednú generáciu, ak nie viac, daňová záťaž – už teraz najvyššia na svete – by mala v nasledujúcich rokoch ďalej rásť.

Via: IREF

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards