Správa pre čerstvých absolventov – čaká vás 50 rokov práce

Európska komisia zverejnila aktuálne demografické prognózy členských krajín EÚ.

Správa pre čerstvých absolventov – čaká vás 50 rokov práce

1) V roku 2060 by mal podiel ľudí starších ako 65 rokov v EU27 vzrásť zo súčasných 17,4% na 29,5% (Slovensko z 12,3% na 33%, „víťazom“ by malo byť Rumunsko s 34,8%)

2) V roku 2060 by mal v  podiel ľudí starších ako 80 rokov EU27 vzrásť zo súčasných 4,6% na 12% (Slovensko z 2,7% na 12,1%)

Počet obyvateľov by mal v EÚ 27 vzrásť o 3,2%, ale v jednotlivých krajinách by mal prebehnúť diametrálne odlišný vývoj. Na Slovensku poklesnúť o 5,7%, v Írsku vzrásť o 46,5%, Veľkej Británii o 27,3% , ale napríklad v Nemecku poklesnúť o 19%(!). Rekordérom by malo byť Bulharsko s poklesom populácie o takmer 27%.

V Nemecku a v Taliansku bude každý 7 občan starší ako 80 rokov.

Na jedného dôchodcu (+65) bude pripadať na Slovensku 1,6 človeka v produktívnom veku. Ak odpočítame nepracujúcich invalidov (150 000), študentov (250 000), rodičov (100 000) a nezamestnaných (200 000), dostaneme sa k pomeru 1,2 pracujúceho na jedného dôchodcu.

Priebežný dôchodkový systém (bez druhého piliera) s takýmto pomerom pracujúcich a dôchodcov de facto znamená, že odvod jedného pracujúceho predstavuje 83% dôchodku dôchodcu (za predpokladu, že je financovaný len z odvodov). Ak by zamestnanec s dnešnou priemernou mzdou odvádzal navrhovaných 19% Sociálnej poisťovni (a neexistovalo by žiadne iné sociálne poistenie) priemerný dôchodok dôchodcu by dosahoval 232 eur (mzdové náklady (750*1,352)*0,19= 192,7€/0,833= 232€).   

Dnešný priemerný dôchodok dosahuje 352 €, čiže o 50% viac.

Pre ilustráciu ešte prepočet s druhým pilierom,  za predpokladu, že všetci si sporia. Z 19% by 12,3% malo ísť Sociálnej poisťovni. Dôchodca by od pracujúcich dostával priemerne 150 Eur (opäť, za neexistencie nemocenského poistenia, či poistenia v nezamestnanosti). Zvyšok by  mal dostávať z druhého piliera.

Predlžovanie veku odchodu do dôchodku a postupné znižovanie miery bude nevyhnutným osudom priebežného piliera.  Ani hranica 65 rokov nebude stačiť.

Hoci počet dôchodcov im v roku 2060 bude garantovať obrovskú voličskú silu a teda možnosť požadovať vyššie zdanenie pracujúcich, takmer s istotou môžeme povedať, že budúcnosť a dnešné sľuby priebežného piliera budú veľmi odlišné.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards