Cena práce

Nasledujúca tabuľka uvádza celkový podiel odvodov a daní zamestnanca bez detí na priemernej superhrubej mzde. Vynútené platby z ceny práce sú na Slovensku desiate najvyššie v OECD (zdroj tabuľky aj metodológie).

Cena práce

Za pozornosť stojí porovnanie zaťaženia práce na Novom Zélande a v Kórei, ktoré nedosahuje ani 20%, v porovnaní so slovenskými 42,2% (čo je úplne rovnaké ako v ČR). 

Graf: Priemerné celkové povinné zaťaženie mzdy (modrou) a OECD daňové zaťaženie mzdy (šedou) jednotlivca s priemernou mzdou v roku 2010 (modrá hodnota zahrňuje aj platby do druhého piliera, šedá nie)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards