Čo vlastne Komisia Slovensku odporúča?

Slovenské média transponovali správu EK napríklad takto: „Škrtmi výdavkov sa nedá trvalo kresať deficit, tvrdí Brusel“. Pozrime sa teda na originál správy.

Čo vlastne Komisia Slovensku odporúča?

1) Škrtanie

„Konsolidačné úsilie sa zameriava najmä na stranu výdavkov prostredníctvom úspor výdavkov na tovar a služby, ako aj na mzdy, čo však môže byť ďalej ťažko realizovateľné na udržateľnom základe.“

Áno, táto veta má v sebe dve základné pravdy:

a) Deficit v budúcom roku by mal dosiahnuť 3,5 mld. eur. Výdavky na mzdy a tovary a služby zhruba toľko isto. Je jasné, že touto metódou nie je možné eliminovať schodok (iba celú centrálnu verejnú správu :-))

b) Vláda šetrí ľahšou a politicky prijateľnejšou cestou. Rozhodne jej nemôžeme vyčítať, že škrtá na prevádzke, skôr chváliť (hoci by mohla viac). Vyčítať jej ale musíme neochotu škrtať v zákonom stanovených (mandatórnych) výdavkoch. Naďalej máme dotáciu na dôchodcovské dovolenky, vianočný príspevok, či štátne dostihové závodisko.

Z textu Komisie rozhodne nevyplýva, že znižovaním ostatných (ako prevádzkových) výdavkov nie je možné ďalej znižovať deficit. Ba dokonca je možné zároveň škrtaním znižovať deficit a zvyšovať niektoré výdavky (ak nemá dôjsť k rozširovaniu súčasného plytvania):

„Vo všeobecnosti je hlavnou výzvou pre Slovensko zaistiť, aby sa konsolidáciou zabezpečili a dokonca zvýšili výdavky na položky podporujúce rast, ako napríklad vzdelávanie a dopravná infraštruktúra.“

2) Dane

Odporúča Komisia zvýšiť dane?

„Existuje priestor na zvýšenie príjmov z daní, ktoré sú najmenej škodlivé pre rast, ako napríklad dane z majetku a environmentálne dane, a na zlepšenie efektívnosti výberu daní, najmä z hľadiska veľkých výpadkov DPH“.

Z pohľadu výrokovej logiky nemožno túto vetu interpretovať ako odporučenie na zvyšovanie daní. Nie je totiž jasné, či príjmy ostatných daní majú byť zachované. Komisia môže odporúčať trade off, tak ako navrhuje Ministerstvo financií.

Vo veci DPH komisia nehovorí nič nové, je to stará básnička, ktorú nám vyčíta aj MMF.

K stanovisku Európskej komisie však možno zaujať kritický postoj, pretože neupozorňuje na nízku efektivitu verejných výdavkov*. Podľa nášho názoru súčasná stále nízka efektivita výdavkov verejnej správy nevytvára priestor na požiadavku na zvyšovanie daňového zaťaženia. Skôr naopak.

 

* Otázka je, či chceme, aby Komisia vôbec dávala nejaké zásadné odporúčania a hodnotenia, keďže ide o nevolený orgán, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť (ani politickú), a na ktorý nemá slovenský občan žiadny dosah.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards