Patentová vojna

O koncepte duševného vlastníctva počuť čoraz viac. Pamätáte si na nedávny trapas SOZA, ktorý chcel vyberať poplatky od prevádzkovateľov internetových stránok za embeddované videá? Tam však išlo o fazuľky. Aktuálne dianie na poli patentovej ochrany za oceánom naberá obrovské rozmery.

Patentová vojna

Aj veľké giganty ako Google sa boja možných súdnych sporov vyplývajúcich z porušovania patentovej ochrany a začali so skupovaním patentov od konkurentov. Tu sa dozviete, ako tichá vojna, ktorú technologické firmy vedú o patenty, stojí miliardy dolárov.

Vo svojich prednáškach o duševnom vlastníctve (ďalej IP ako Intellectual Property), ktoré prirovnávam k štátom garantovaným monopolom, okrem iného hovorievam, že navzdory proklamovanému tvrdeniu neexistuje empirický dôkaz, ktorý by potvrdzoval hypotézu, že garancia ochrany autorom myšlienok generuje viac inovácií, vynálezov, tvorivosti.

Jedným z mnohých argumentov je aj zlá alokácia zdrojov spôsobená IP.

Namiesto toho, aby boli prostriedky investované do výskumu, sú smerované do menej produktívnych či neproduktívnych oblastí, a inováciu naopak brzdia, pretože:

-  firmy znášajú vysoké náklady na patentovanie, aby zabránili konkurentom výkon ich podnikateľských aktivít a/alebo aby sa ochránili pred možnými súdnymi spormi s konkurentmi

- výdavky smerujú do patentovateľných oblastí  a umelo sa obmedzujú výdavky do nepatentovateľných oblastí

- patentové zákony narúšajú typ výskumu. Náklady na výskum sú predimenzované v počiatočných fázach, keď nikto nemá patent, a naopak po získaní patentu sú príliš zredukované

Bude zaujímavé sledovať, ako budú veľké firmy s barličkou štátu presadzovať svoje záujmy na úkor malých vývojárov. V každom prípade sa však môžeme pripravovať na celospoločenskú diskusiu o (ne)zmysluplnosti konceptu IP.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards