Nepriame dane sú vraj lepšie ako priame

Tvrdenie, že nepriame dane menej zaťažujú hospodársky rast a motiváciu pracovať, je oficiálnou agendou Ministerstva financií SR, resp. jeho Inštitútu finančnej politiky. A je v súlade s odporúčaniami OECD. A je dostupných mnoho akademických diel, ktoré vysoké a progresívne zdanenie práce, či zisku odporúča nahradiť nepriamymi daňami. A v EÚ sú nepriame dane najvyššie na svete (na rozdiel od firemných daní).

Nepriame dane sú vraj lepšie ako priame

Ale je to skutočne tak? Ako ukazuje štatistika sadzieb DPH z dielne KPMG (zdroj: KPMG), hlavne Severoamerický kontinent uprednostňuje nízke sadzby nepriamych daní. DPH v USA pritom ani nie je uplatňovaná, namiesto nej sa uvaľuje daň pri predaji (Sales tax), ktorá však s jednou výnimkou nepresahuje 10%. Korporátna daň v USA na úrovni 35% patrí medzi najvyššie na svete. I napriek tomu patria USA k najbohatším krajinám sveta s mierou nezamestnanosti podobnou tej v EÚ. Otázkou teda ostáva, čo je dôležitejší parameter – celková miera zdanenia, alebo rozloženie daňovej záťaže medzi druhy daní. Zdôvodnenie jednoznačnej odpovede nebude jednoduché, časom sa k tejto téme určite vrátime. V každom prípade, priemerná sadzba DPH na planéte Zem veľmi mierne klesla.

Graf: INESS na základe dát KPMG

Poznámka na záver – Ako džungľa lobistov vyzerá systém sadzieb DPH v Bangladéši:

The standard rate of VAT is 15 percent. There are reduced rates of 6 percent, 5.5 percent, 5.0025 percent, 4.5 percent, 4 percent, 3 percent, 2.25 percent, 1.5 percent, and 0 percent which apply to, for example certain categories of restaurants (without AC), retailer of furniture (Production stage) (6 percent); construction firm (5.5 percent); air conditioned bus service, electricity distributor, own branded readymade garments retailers (5.0025 percent); motor garage, photo producer, security services, legal advisers, carriers without petroleum, rent a car service, immigration advisers, coaching centers, English medium schools, non-government medical and engineering colleges, event management organization, human resources supply and maintenance organization (4.5 percent); supplies of goods and services through participation in a tender/quotation (4 percent); retailer of furniture without production stage, buyer of auction goods (3 percent); pathological laboratory work, supplies of goods and services by hospitals and maintenance and cleaning of building floors/premises, dental medical centers, petroleum carriers (2.25 percent); land development, construction of apartments, goldsmith or silversmith and gold and silver retailer (1.5 percent); and exempt from VAT, for example certain food items (such as meat, fish, potatoes, vegetable, and fruits); jute and jute goods; social welfare, culture, training, and rehabilitation services; and agricultural development.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards