Zrušiť poľnohospodárske dotácie

V aktuálnom
čísle nášho Market Finesse
je na strane 3 graf znázorňujúci výšku dotácií
vo vybraných krajinách. Možno z neho vidieť, že napríklad vo Švajčiarsku,
Nórsku či na Islande tvoria dotácie až 2/3
príjmov farmárov. Aj v krajinách európskej 25-ky dostávajú farmári viac
ako tretinu od štátu. To je podnikanie!

Zrušiť poľnohospodárske dotácie

Navyše
keď je sprevádzané ochranou pred konkurenciou z krajín, ktoré majú
v porovnaní s Európou komparatívne výhody a vedia rovnaké potraviny
vypestovať oveľa lacnejšie. A hlavne, keď dotácie
idú bohatým poľnohospodárom
, nie malým alebo stredným.

The Economist
priniesol graf
, z ktorého vidno, že dotácie poľnohospodárom
v krajinách OECD za posledných 20 rokov klesajú. Jedinou výnimkou je
Turecko, kde farmári dostávajú viac. Kam až môžu dotácie klesnúť ukazuje
príklad Nového Zélendu (príbeh jeho poľnohospodárskych dotácii sme
už popísali tu
). Farmári tam aktuálne dostávajú iba 1% zo svojich celkových
príjmov. Napriek
tomu
produktivita v poľnohospodáraskom sektore (po de facto zrušení dotácií v prvej
polovici 80-tych rokov) rapídne rástla - o trende novozélendského
poľnohospodárstva v rokoch 1972 až 1992 sa
dočítate tu
.

Ak teda zrušíme dotácie poľnohospodárom, neznamená to
automaticky hlad, ako sa nás snažia presvedčiť politici
hlásajúci ideály potravinovej sebestačnosti
. Takže ide už len o to
nabrať odvahu, tak ako to dokázal na začiatku 80-tych rokov na vtedy
protekcionistickom Novom Zélande Roger Douglas.

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na pošli na vybrali.sme.sk, prípadne dajte o ňom vedieť Vašim známym.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards