Dvojnásobný dlh

8,0%, 7,9%, 4,6% a 4,6% HDP, to sú výšky deficitov verejnej správy od roku 2009, až po rok súčasný. Ministerstvo financií hlási: Štát zlacnel o 1,2 mld. Eur. Šetríme?

Dvojnásobný dlh

Nie, pomaly znižujeme deficit. Dlh úctyhodne rastie. Hoci vďaka šikovným operáciám s finančnými aktívami a zostatkom v Štátnej pokladnici rastie dlh pomalšie, ako by naznačovali samotné deficity, len za rok 2011 pridal 3,6 mld. Eur. Posledná prognóza Ministerstva financií predpokladá takýto vývoj dlhu (v metodike, ktorú sleduje Eurostat):

Zdroj: Ministerstvo financií (Pre roky 2005-2008 kurz 30,126)

Od roku 2008, keď prišla kríza, do konca tohto roka, by mal vzrásť o takmer 85% na úroveň 34 mld. eur. Ale však vzrástlo aj nominálne HDP, namietnu tí, ktorí milujú porovnania OECD, EÚ (a teda aj ukazovateľ HDP). Áno, nominálne HDP vzrástlo o 7% od roku 2008 (v stálych cenách roku 2005 sme rok 2008 prekonali až v roku 2011). Lenže dlh nesplácame z HDP (v skutočnosti sme dlh znížili len raz, v roku 2006), ale z daňovo odvodových príjmov. Nasledujúci graf odstraňuje neuchopiteľné miliardy eur a ilustruje, koľko rokov by sme museli platiť dane a odvody, bez akejkoľvek protislužby, či jedinej dávky alebo vyplateného dôchodku od štátu, aby sme dlh splatili.

Zdroj: Ministerstvo financií (prepočty autor), zahrňuje aj daňové príjmy samosprávy, aj odvody do II. piliera

Ide pritom o prognózu založenú na optimistickom scenári, ktorý počíta s každoročným reálnym rastom HDP v nasledujúcich 3 rokoch a s tým, že vlády skutočne dostanú deficit pod 3% v roku 2013 a 2014. Každopádne dlhové zaťaženie na konci roka 2013 bude oproti roku 2008 minimálne (?) dvojnásobné.

Najlepšie porovnanie na záver

Ak sa pozrieme na HDP, tak by v roku 2013 mal oproti roku 2008 vzrásť nominálne o 12,2%. Ako to už ale býva, z HDP sa nenajeme. Daňovo odvodové príjmy štátu by oproti roku 2008 mali stúpnuť o 1,2% (!).

Radovan Ďurana, INESS

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards