Anketa: Čo by mala vláda urobiť pre udržateľnosť penzijného systému? (Hospodárske noviny)

Sporitelia by mali dostať viac možností, ako nakladať s úsporami, zároveň by pre odvod do druhého piliera mal byť znížený strop odvodov, napríklad na dvojnásobok priemernej mzdy. Takýto krok by nielen zvýšil možnosti rozhodovania dotknutých osôb o využití úspor, ale hlavne by znížil priame odvodové zaťaženie, čo by mohlo pomôcť pritiahnuť vysoko kvalifikovanú pracovnú silu na Slovensku, hodnotil Radovan Ďurana z INESS dňa 9.2. 2012 pre Hospodárske noviny.

Anketa: Čo by mala vláda urobiť pre udržateľnosť penzijného systému? (Hospodárske noviny)

Jozef Paška, predseda Predstavenstva Allianz DSS

Myslím si, že pre dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému bude nevyhnutné zohľadniť v jeho nastavení demografický vývoj a upraviť spôsob valorizácie dôchodkov.

Viktor Kouřil, riaditeľ DSS VÚB Generali 

Nech už nová vláda spraví čokoľvek, predovšetkým a bezpodmienečne by zmeny mali byť odsúhlasené celým politickým spektrom, pretože inak bude pokračovať súčasný stav – čo vláda, to iné, spravidla protichodné, názory a zmeny. Dôsledkom je, že na niečo také zložité, psychicky a sociálne obťažné sa občania nie sú schopní plánovite pripraviť, pretože zavádzané zmeny sú od Kaníkovej novely prakticky permanentné.

Marek Gábriš, analytik ČSOB

Populácia bude starnúť, a preto by sme sa mali seriózne zamyslieť nad tým, ako bude táto krajina vyzerať o pár desaťročí. Pričom tieto zmeny musíme začať realizovať už teraz. Dôležité hlavne je, aby existoval široký konsenzus v hlavnej línii medzi politikmi, aby sa neustále nezasahovalo do systému. Ten na svoje fungovanie, najmä ak ide o súkromné sporenie na dôchodkových účtoch, potrebuje aj dôveru. Dobré je, ak existuje jasná celospoločenská zhoda.

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS

V prvom pilieri je potrebné prijať opatrenia, ktoré povedú k znižovaniu miery náhrady – k znižovaniu dôchodkových nárokov. Takýto cieľ je možné dosiahnuť predlžovaním veku odchodu do dôchodku a hlavne znižovaním miery zásluhovosti. Privítali by sme aj pokračovanie vecnej diskusie o II. pilieri. Sporitelia by mali dostať viac možností, ako nakladať s úsporami, zároveň by pre odvod do druhého piliera mal byť znížený strop odvodov, napríklad na dvojnásobok priemernej mzdy. Takýto krok by nielen zvýšil možnosti rozhodovania dotknutých osôb o využití úspor, ale hlavne by znížil priame odvodové zaťaženie, čo by mohlo pomôcť pritiahnuť vysoko kvalifikovanú pracovnú silu na Slovensku.

František Palko, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky

V prvom rade by mala zabezpečiť spolu s parlamentom stabilitu systému z hľadiska legislatívy. Tak ako sa dokázala koalícia aj opozícia dohodnúť na zákone o rozpočtovej zodpovednosti, mala by takýmto spôsobom urobiť aj v tomto prípade. Druhý pilier by nemal už byť predmetom koalično-opozičného boja, veď je tam zhruba 5 miliárd eur a milióny občanov. Mala by tiež zabezpečiť, aby dôchodkový systém bol udržateľný na verejné financie, pretože dnes nie je, a to pokiaľ ide o prvý pilier. Mala by tiež doriešiť záležitosti, ktoré dodnes nie sú v legislatíve riešené, a to je otázka napríklad vyplácania dôchodkov v druhom pilieri. Vláda by tiež mala byť schopná využiť zdroje, ktoré v druhom pilieri sú na infraštruktúrne projekty, ako napríklad diaľnice.

Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied

Treba reformu veku odchodu do dôchodku. To by mala spraviť bezodkladne každá vláda. Mal by sa posunúť minimálne na 65 rokov, lebo terajší systém kladie veľké nároky na verejné financie. Už teraz sa do Sociálnej poisťovne z rozpočtu každý rok dopláca približne miliarda eur.

Igor Fabián, podpredseda Jednoty dôchodcov Slovenska

Ideálne by bolo, keby sa znížil počet nezamestnaných na polovicu a potom by to bolo vyriešené.

Hospodárske noviny, 9.2. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards