Komu patrí akciový trh?

Nie je žiadnou novinkou, že ekonómovia síce analyzujú realitu v záujme rozšírenia poznania, ale vnútorná motivácia často pochádza odinakiaľ. Ak to nemá byť prezentácia schopnosti spočítať čokoľvek, tak  ju obyčajne vidieť v posledných riadkoch vedeckého článku. Obvykle sa tam nachádza veta typu: A čo môže spraviť hospodárska politika?

Komu patrí akciový trh?

Snaha tvarovať realitu potom vedie aj k výskumom a odporúčaniam, pri ktorých sa človek musí pýtať, je toto ešte ekonómia?

A tak sú dostupné štúdie, na tému: Ako ovplyvňuje futbal finančné trhy- výsledok práce zamestnancov verejného sektora - ECB, Michael Ehrmanna a David-Jan Jansena. Na ich prácu upozornil v blogu ich kolega, tiež zamestnanec Eurosystému, konkrétne slovenskej pobočky (NBS), Martin Šuster.

Nechajme stranou potrebu takéhoto výskumu, ktorý by mal snáď zmysel ako zákazka vlastníkov burzy, či samotných investorov. (Ak doteraz takéto štúdie nevznikli, je veľmi pravdepodobné, že tí, o ktorých peniaze ide, ich nepotrebujú, Prípadne im stačí pozrieť sa na floor, či tok dát, ak to vôbec sami počas pozerania zápasov ich mužstva považujú za podstatné.) Skôr je zaujímavejší záver, ku ktorému dospel Šuster:

„Ak chceme mať akciový trh bez zbytočných výkyvov, tak sa snažme organizovať majstrovstvá vo futbale v Európe, aby sa hralo večer, keď už sú naše trhy zavreté.“

Burzy sú obyčajne vlastnené súkromnými vlastníkmi a slúžia predovšetkým súkromným investorom a podnikateľom s cieľom efektívnej alokácie voľných zdrojov. Čiže burza nepatrí „nám“, ale je to biznis jej účastníkov. Je to asi tak, ako by sme sa pýtali, čo by mala hospodárska politika urobiť preto, aby na Miletičke (trhovisko v Bratislave) neboli cez obed dlhé fronty. Hospodárska politika by napríklad mohla zaviesť odlišnú obednú prestávku firiem podľa ich kódu NACE. To by mohlo fronty odstrániť, a trh by bol efektívnejší.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards