Kapitalizmus a sloboda od Miltona Friedmana online

Pražský Liberální
institut
na svojich stránkach sprístupnil v elektronickej forme knihu
nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Miltona
Friedmana
s príznačným názvom Kapitalizmus
a sloboda
.

Kapitalizmus a sloboda od Miltona Friedmana online

Milton Friedman v knihe zrozumiteľným jazykom
vysvetľuje podstatu a úlohu ekonomického kapitalizmu. Jednotlivé kapitoly
venuje špecifickým témam, ako napr. vzťah medzi ekonomickou a politickou
slobodou, kontrola peňazí, úloha vlády v slobodnej spoločnosti, úloha
vlády v oblasti vzdelávania, monopoly, prerozdeľovanie príjmu a ďalším.

Knihu Kapitalizmus
a sloboda si môžete stiahnuť na tomto linku
. Odporúčame!

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards