Ani zrušenie II. piliera by poisťovňu nevyliečilo (eTrend)

Dňa 26.4. 2012 vyšiel Radovanovi Ďuranovi z INESS autorský článok v blogu eTrend na tému deficit Sociálnej poisťovňe.

Ani zrušenie II. piliera by poisťovňu nevyliečilo (eTrend)

Odvody do prvého piliera nestačia. Keby neexistoval II. pilier, poisťovni by aj tak chýbalo 1,8 mld. eur. Tie dnes berie z daní (štátneho rozpočtu) a z ostatných fondov (najmä rezervný fond solidarity).

Pre porovnanie 1,8 mld. eur je ročný výnos dane z príjmov fyzických osôb

Ak by týchto 1,8 mld. eur malo byť platených len odvodmi, skutočná sadzba dôchodkových odvodov pri neexistencii II. piliera by nebola 18%, ale 29%.

Nie, na tento výsledok nemá riaditeľ poisťovne Lopatka žiadny vplyv. Hoci bilancia „jeho“ fondu (správny fond znížil výdavky o 11,4% prepustením 679 zamestnancov) pomáha znižovať potrebu dotácie poisťovne z daní, ani zďaleka to nestačí. Deficit tvoria starobné dôchodky a po novom aj fond nemocenského poistenia. Viď prehľad výdavkov:

tab1

A prehľad príjmov:

tab2

Pozn. Na tomto mieste je tiež vhodné pripomenúť, že prípadné zníženie odvodu do druhého piliera napr. na 6%, zníži potrebu dotovania poisťovne z 1780 mil.eur na 1481 mil. eur.

Je pochopiteľné, že ak príjmy z poistného majú v danom období vzrásť o 6,8%, ale výdavky o 9,3%, tak deficit poisťovne rastie, a s ním aj potreba transferov zo štátneho rozpočtu. Tá by mala v roku 2012 vzrásť oproti roku 2010 o 17,3%. Pokles potreby dotácie v roku 2011 bol dôsledkom lepšieho hospodárenia poisťovne a podstatne vyššieho  výberu dlžného poisteného (súvisiaceho nielen z oddlžením nemocníc a železníc), ktorý by sa ale nemal v takom rozsahu opakovať.

A ako vyzerá bilancia jednotlivých fondov? Kto koho financuje?

tab3

Do štatistiky „záporákov“ sa dostal aj fond nemocenského poistenia. V priebehu dvoch rokov dokázali politici z výrazne prebytkového fondu spraviť stratový. Podarilo sa to odchádzajúcej vláde, ktorá vehementne zvyšovala výdavky na materskú dovolenku (a chcela ešte viac). Priemerná dávka na materskú tak vzrástla z 286 eur v roku 2009 na 385 eur v roku 2011 (nárast o 35%).

Najmenej primerané sadzby ostávajú v úrazovom poistení a v poistení v nezamestnanosti. Výdavky úrazového poistenia dosahujú 35-37% príjmov, pri poistení v nezamestnanosti je to 57- 59%. Prebytky týchto fondov slúžia spolu z rezervným fondom solidarity na financovanie výdavkov starobného poistenia.

18% sadzba do prvého piliera je absolútne nedostatočná, bez ohľadu na druhý pilier. Druhý pilier by mal v roku 2012 vzrásť o 895 mil. eur, ale potreba dotovania je ďaleko vyššia (ak by nebol zavedený II. Pilier, na financovanie prvého piliera bez deficitu by bol potrebný zhruba 28% odvod (!):

tabx

K rastu deficitu teda prispel v skutočnosti menšou mierou II. pilier.  V roku 2010 bola suma postúpených transferov 800 mil. eur, pričom zvyšná zo štátneho rozpočtu obsahovala ďalších 717 mil. eur. A práve tá druhá časť transferu vzrástla o 167 mil. eur za posledné dva roky, hoci odvody do druhého pilliera narástli len o necelú „stovku“. Aj to vyjadruje problém súčasného nastavenia I. piliera, ktorého výdavky rastú bez ohľadu na pomalšie rastúce výnosy z poistného (a stagnujúcu mieru zamestnanosti). Čerešničkou na torte je pritom použitie rezervného fondu solidarity, ktorý mal podľa strojcov dôchodkovej reformy byť skutočnou rezervou –Sporitelia si teda na svoje účty odvádzajú len zhruba tretinu a nie polovicu ich príspevkov na prvý pilier (nehľadiac na transfer, ktorý je financovaný aj z ich daní).

A preto jedným z dôležitých úprav fondu starobných dôchodkov je zavedenie vyrovnávacieho mechanizmu, ktorý by mal budúci rast výdavkov prispôsobovať tempu rastu zaplatených odvodov. Inak povedané, zohľadňovať rastúci počet dôchodcov a stagnujúci počet prispievateľov.

Pozn: Text bol upravený 30.4.- doplnený o úvodné zhrnutie a upravený prepočet sadzby skutočného odvodu na starobné dôchodkové poistenie.

eTrend, 26.4.2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards