Drastické škrty - EÚ prepustí šesť ľudí!

Rétorika šetrenia sa stala v posledných rokoch povinnou výbavou politikov napravo aj naľavo. Dokonca aj Európska komisia, napriek tomu, že predložila minulý týždeň návrh rozpočtu s nárastom výdavkov o 6,8%, sa dušuje, že nový rozpočet obsahuje tvrdé škrty.

Drastické škrty - EÚ prepustí šesť ľudí!

Ako to v skutočnosti je, sa pozrel think tank Open Europe. Zistil, že Komisia šetriť určite nemieni.

 1. Tvrdenie: EÚ do roku 2015 zníži počet zamestnancov o 5%
  Realita:  V roku 2013 má mať EÚ 40 769 eurokratov, teda o 6 menej ako dnes. Mikro prepúšťanie na úrovni 0,5% síce nastane, ale prijatím Chorvátska efekt pominie. 5% škrtanie medzi zamestnancami si Komisia odkladá na budúce roky bez konkrétnych zámerov.
 2. Tvrdenie: Administratívne výdavky Komisie budú zmrazené pod úrovňou inflácie
  Realita: Po zarátaní výdavkov na EÚ školy (pre deti úradníkov) a penzie je nárast výdavkov 3,2%, pričom inflácia v roku 2011 bola 2,7% a v roku 2012 je zatiaľ tiež 2,7% . Výdavky na platy porastú o 2,8%.
 3. Tvrdenie: Na všetky inštitúcie EÚ bol vyvinutý tlak na zmrazenie výdavkov
  Realita: Viaceré inštitúcie svoje rozpočty skutočne zmrazili, no pri niektorých rastú neospravedlniteľné výdavky, či už sa jedná o nadbytočné výbory bez reálnych politík (Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov), alebo inštitúcie duplikujúce činnosť agentúr členských štátov (Agentúra pre základné práva).
 4. Tvrdenie: Platby v hodnote 62,5 miliardy EUR podporia rast v EÚ.
  Realita: Viac ako 40% platieb sa zase vracia do regiónov, odkiaľ boli vybrané, takže sa len presúvajú z jedného vrecka do druhého. Naviac, veľká časť priamych platieb (44,1 miliardy EUR) sú dotácie farmárom, ktoré narúšajú trhové prostredie a škodia tvorbe pracovných miest.
 5. Tvrdenie: EÚ je legálne viazaná poskytovať dohodnuté platby a nemôže ľubovoľne presúvať peniaze medzi položkami.
  Realita: Je pravda, EÚ má veľa legálnych povinností, ktoré sa nedajú zo dňa na deň meniť. To však neznamená, že sa nedá šetriť. Európsky rozpočet bol po minulé dva roky v pluse, čo napovedá, že pri troche snahy sa dajú výdavky skresať aj bez zásadnej zmeny fungovania orgánov a inštitúcii.
   
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards