4Liberty.eu – Na slobode záleží

Dovoľte nám upriamiť   vašu pozornosť na nový projekt 4Liberty.eu. Ide o nový internetový portál poskytujúci aktuálny a analytický obsah s lokálnou ale aj európskou tematikou. Základnými piliermi, na ktoré portál odkazuje, sú sloboda, vymožiteľnosť práva a voľný trh. Experti z 11 renomovaných think tankov v strednej Európe (vrátane INESS) a pobaltských štátov na 4liberty.eu prezentujú svoje analýzy, komentáre a informácie o aktuálnej politickej, ekonomickej a sociálnej situácii. 

4Liberty.eu – Na slobode záleží

Obsah portálu je pravidelne aktualizovaný vďaka prispievateľom z Poľska (Liberte!, FOR, Projekt: Polska), Slovenska (INESS, Nadácia F.A. Hayeka), Maďarska (Republikon Institute), Českej republiky (Liberalni Institut), Litvy (Lithuanian Free Market Institute), Estónska (Academy of Liberalism), Nemecka (Liberales Institut), a Bulharska (Institute for Market Economics). Všetky články na 4liberty.eu sú k dispozícii v angličtine, vrátane týždenníka INESS venujúceho sa dianiu v Eurozóne Budiž Euro!

Na portáli nájdete okrem analýz, komentárov a článkov tiež publikácie, pripravované i realizované konferencie, vzdelávacie podujatia a ďalšie informácie o dianí v jednotlivých think tankoch.

Portál 4Liberty.eu koordinuje LiberteWorld.com a podporuje ho Nadácia Friedricha Naumanna.

Viac informácií:
Martyna Bojarska (koordinátorka 4liberty.eu)

mbojarska@4liberty.eu

alebo

Richard Ďurana (riaditeľ INESS)

Richard.durana@iness.sk

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards