Reakcia EÚ na krízu: Unáhlená a škodlivá

Think tank New Direction, zaoberajúci sa európskymi záležitosťami, v spolupráci s českým Centrem pro studium demokracie a kultury v marci publikoval zaujímavú štúdiu, ktorá zaostrila na legislatívnu reakciu EÚ na krízu. Preskúmala všetky relevantné legislatívne kroky od pádu Lehman Brothers v septembri 2008 až po december 2011. Plné znenie štúdie nájdete tu, my vám ponúkneme zhrnutie.

Reakcia EÚ na krízu: Unáhlená a škodlivá

 

  • Prílev EÚ legislatívy bol bezprecedentný: od septembra 2008 do decembra 2011 (obdobie 40 mesiacov) pripravila EÚ – len pod hlavičkou “kríza” – 68 legislatívnych textov, ktoré majú spolu 2,575 strán.
  • Koncom decembra 2011 bolo 52 z nich adoptovaných a plne platných.
  • Okrem 30 regulácií, ktoré adoptujú medzinárodné účtovné štandardy, dve tretiny z ostávajúcich návrhov predstavovalo vznik úplne novej regulácie.
  • Väčšina návrhov bola vytvorená len Európskou Komisiou, alebo bola použitá skrátená procedúra spolurozhodovania Rady a Parlamentu.
  • 68 návrhov bolo sprevádzaných len 19 opisnými vyhodnoteniami dopadov a 18 verejnými konzultáciami, ktoré v priemere trvali len 50 dní (štandard je aspoň 2 mesiace). Napríklad kľúčová zmena Paktu rastu a stability prebehla bez vyhodnotenia dopadov a bez verejných konzultácií.
  • Spomínaný prístup viedol vo väčšine prípadov ku chabo pripraveným návrhom ako bolo predvedené (v štúdii) na príklade návrhu schém garancie vkladov.

Štúdia prichádza so záverom, že EÚ reagovala unáhlene tým, že tvorila jeden zákon za druhým, bez toho aby vôbec dokázala vynútiť už existujúce podmienky, a tým, že sa náhlila za legislatívnymi riešeniami s minimálnym vyhodnotením ich dopadov a diskusiou.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards