Vesmír verejných výdavkov 2012

Nedávno sme avizovali zverejnenie elektronickej verzie aktuálneho Vesmíru verejných výdavkov pre tento rok. S radosťou oznamujeme aj jeho pretavenie do fyzickej podoby – pekné plagáty vo formáte B2 už aj s novými informáciami – príjmami verejnej správy a štátnom dlhu - si môžete objednať v INESS tu.

Vesmír verejných výdavkov 2012

Na konci leta poputujú plagáty tak ako každý rok aj na cca 330 stredných škôl na Slovensku, ktoré majú v osnovách náuku o spoločnosti alebo ekonomické predmety.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards