Vodu káže, víno pije alebo ako sa šetrí v štátnej správe

Prečítajte si, ako
vyzerá šetrenie
v štátnej správe. Ak sa v nej chcete zamestnať,
nasmerujte svoj záujem na Ministerstvo zahraničných vecí. Priemerná odmena 1 154 zamestnancov bola 64 000 korún.

Vodu káže, víno pije alebo ako sa šetrí v štátnej správe

Mnohé ministerstvá išli dokonca až tak ďaleko, že odmietli
zverejniť informácie o výške vyplatených odmien. Je to absurdné, pretože
ich odmietli zverejniť tým, ktorí sa im na ne poskladali – daňovým poplatníkom.
Aj napriek tomu, že vláda má plné ústa šetrenia, realita je úplne iná.
Posúďte sami:

Z materiálu Uznesenie
vlády Slovenskej Republiky č. 856 z 11. októbra 2006 k návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009
:

Vláda ukladá
ministrom, vedúcemu Kancelárie Národnej rady SR, vedúcemu Úradu vlády SR,
predsedovi Slovenskej akadémie vied

zabezpečiť 20 % zníženie plánovaného počtu
zamestnancov v štátnych rozpočtových organizáciách a v príspevkových
organizáciách s cieľom dosiahnuť úsporu
finančných prostriedkov kapitol štátneho rozpočtu
a súčasne zabezpečiť zefektívnenie vynakladania
verejných prostriedkov
s prihliadnutím na individuálne potreby jednotlivých
rozpočtových kapitol do 31. decembra 2007. (bod C.15.)

I napriek vyhláseniam o znižovaní
počtu zamestnancov nás úspory nečakajú. Budúci rok vzrastú mzdové výdaje
štátneho rozpočtu o ďalšie 2 miliardy korún. V rozpočtových organizáciách navyše platí železné
pravidlo
. Prostriedky treba minúť do poslednej koruny, úspory nie sú
vítané.

Pred týždňom sme zverejnili štúdiu Úspory
a zdroje verejných financií
. Možno si ju do budúcich Vianoc zodpovední
na ministerstvách prečítajú a začnú s našimi peniazmi nakladať zodpovednejšie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards