Súkromný symfonický orchester?

Vážna hudba bez štátnych dotácií? Nemožné, to si na seba nemôže zarobiť, kto je dnes ochotný platiť za klasiku?

Súkromný symfonický orchester?

A predsa sa točí, povedal by klasik. Český národní symfonický orchester. Podľa rozhovoru so šéfom tohto 90 členného orchestra, Janom Hasehnrohlom,  v týždenníku EURO, tržby súkromníka pozostávajú z:

1)      Zisk z nahrávania a turné 70%

2)      Reklama, sponzorské 30%.

Ročný rozpočet orchestra je 110 mil. Kč, orchester funguje 20 rokov. Existuje napriek konkurencii 7 verejne dotovaných súborov. Úspech a prežitie je výsledkom usilovnosti, medzinárodného pôsobenia, častého cestovania, podmienený schopnosťou prispôsobenia sa a reakcie na aktuálny dopyt (napr. koncert s black metalovou kapelou). Podľa šéfa orchestru je oproti dotovaným súborom práve závislosť na zarobených peniazoch výhodou a zdrojom flexibility.

Pre ilustráciu uvádzame dotáciu Slovenskej filharmónie na bežnú činnosť v roku 2011: 5,5 mil. eur (137,5 mil. Kč) (Zdroj: Záverečný účet Ministerstva kultúry SR)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards