Návrat k zlatému štandardu v USA?

Skôr než o úprimnú snahu reformovať finančný systém pravdepodobne ide len o pokus republikánskeho prezidentského kandidáta pozbierať nejaké hlasy podporovateľov Rona Paula, ktorý je veľkým kritikom súčasného usporiadania finančného systému. Napriek tomu ide o užitočnú diskusiu.

Návrat k zlatému štandardu v USA?

V súčasnosti neexistujú pravidlá, ktoré by obmedzovali produkciu peňazí štátnym monopolom. To vedie k tomu, že peniaze sú zneužívané na finančné ciele politikov, vytváranie ilúzie bohatstva lacným dlhovým financovaním a garanciu privilegovaného finančného sektora. Výsledkom sú rôzne bubliny v cenách aktív, výkyvy v ekonomickej aktivite a prerastený finančný sektor, ktorý svojou veľkosťou a nesolventnosťou vydiera zvyšok ekonomiky.

Zlatý štandard by mohol obmedziť elasticitu peňažnej zásoby, čo by viedlo k vyššiemu tlaku na vyrovnané hospodárenie štátu a lepšej alokácii investícií v ekonomike.  To, že by ponuku peňazí nemohli podľa svojich potrieb alebo hypotéz manipulovať politici alebo nimi najatí ekonómovia nie je nedostatok, ale jedna z hlavných výhod peňazí viazaných na komoditu. Politici totiž majú vlastné motivácie (často odlišné od maximalizácie blahobytu spoločnosti) a ekonómovia sa často mýlia.

USA sú dostatočne veľkou ekonomikou na to, aby mohli vrátiť svetový finančný systém po 40 ročnom experimente s nekrytými papierovými peniazmi opäť ku zlatej kotve. Obavy, či je na svete dostatok zlata nie sú na mieste. Peniaze sú iba mierka a "dostatok" zlata je len otázkou jeho ceny. Obavy z inflácie v prípade objavenia nových nálezísk zlata sú v čase, keď americká peňažná zásoba rastie medziročným tempom takmer 10%, úsmevné. Ročná produkcia najväčšej zlatej bane na svete je len 0,03% celkových, svetových zásob zlata. Množstvo existujúceho zlata rastie vďaka jeho ťažbe tempom 1-2% ročne, pričom sa odhaduje, že tento objem bude v budúcnosti klesať.

Samozrejme zlatý štandard je len súhrnom pravidiel, ktoré sa nakoniec môžu ignorovať alebo porušovať, ako tomu bolo čas od času aj v minulosti (Veľká hospodárska kríza). No nejaké pravidlá sú síce po väčšinou lepšie ako žiadne, no ešte lepším riešením než centrálne zavádzanie nejakého štandardu by bolo umožnenie spotrebiteľskej voľby demonopolizáciou a spätnou privatizáciou produkcie peňazí. Prvým krokom by mohlo byť zrušenie monopolu amerického dolára v USA a umožnenie používania súkromne produkovaných mien. Stavil by som sa, že tie by boli kryté zlatom.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards