Švédsko znižuje daň z príjmu

Švédska vláda vo štvrtok oznámila, že návrh rozpočtu na rok 2013 bude obsahovať zníženie dane z príjmu právnických osôb z 26,3% na 22%

Švédsko znižuje daň z príjmu

Podľa vyjadrenia vlády je „dôvodom snaha o zlepšenie prostredia na vytváranie nových pracovných miest a investícii vo Švédsku. Očakávame, že významné zníženie dane z príjmu právnických osôb posilní investičný potenciál a švédsky rast.“
Švédsko už svoju daň z príjmu pre právnické osoby znižovalo. Najskôr v roku 1993 znížilo jej sadzbu z 30% na 28%, v roku 2009 nasledovalo zníženie na 26,3%.

Vláda tiež oznámila, že priemerná daň z príjmu právnických osôb v EÚ je 23,4%, zatiaľ čo priemer v krajinách OECD je 25,5%. S navrhovanou zmenou sa preto Švédsko dostane bod priemernú výšku tejto dane v EÚ. Zmena by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2013.

Addendum 14.9.: Pre úplnosť dodávame, že v Švédsku naďalej ostáva v platnosti daň z dividend vo výške 30%, táto daň sa na Slovensku neuvaľuje. Celkové zaťaženie príjmu tak vo Švédsku klesne na 45,4% (pre porovnanie, v Dánsku dosahuje 56,5%).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards