Konferencia Zoči-voči deficitom

INESS s podporou   Friedrich Naumann Stiftung a   Republikovej únie zamestnávateľov zorganizoval dňa 9.10. 2012 medzinárodnú konferenciu Zoči-voči deficitom, ktorá bola pokračovaním našej každoročnej tradície konferencií venovaných verejným rozpočtom. 

Konferencia Zoči-voči deficitom

V konferenčných priestoroch bratislavského hotela Park Inn Danube sa v dvoch paneloch postupne vystriedalo sedem rečníkov zo štyroch európskych krajín, ktorí rôznym spôsobom zodpovedali otázku, ktorá bola zároveň témou konferencie – Je možné konsolidovať verejné rozpočty na výdavkovej strane, a ako?

Pod moderátorským vedením riaditeľa INESS Richarda Ďuranu konferenciu zahájil expertný panel. Ako prvý vystúpil Petar Ganev z bulharského Institute for Market Economics. Viac ako stovke hostí priblížil skúsenosť jeho krajiny s reformou verejných financií. Bulharsko zažilo prebytkové rozpočty, 10% rovnú daň, či fiškálne rezervy, cez ktoré dnes financuje deficit. No ani v Bulharsku sa nevyhli problémom s rozpočtom, chýbajúca sociálna reforma, či snaha vlády konsolidovať najmä cez stranu príjmov.

O situácii v Českej republike v expertnom paneli diskutoval  Aleš Rod z Liberálního institutu. Napriek tomu, že aktuálna česká vláda sa prezentuje ako pravicová a protrhová, jej aplikované riešenia ťaživej rozpočtovej situácie sa príliš nelíšia od tých, ktoré presadzujú ľavicové vlády iných štátov. Českého daňovníka postupne zasiahnu takmer dve desiatky prípadov zvýšenia daní, utiahnutie opasku českého štátu prebieha zatiaľ len v teoretickej a rétorickej rovine.

Kaetana Leontjeva z Lithuanian Free Market Institute v prezentácii demonštrovala, že aj litovská vláda sa ubrala jednoduchšou cestou zvýšenia daní. To sa jej vypomstilo rapídnym nárastom šedej ekonomiky a daňovými výnosmi hlboko pod očakávaniami. Vláda zareagovala spätným znížením niektorých daní na pôvodnú úroveň a plošným znížením niektorých výdavkov. No aj v tejto pobaltskej krajine je potrebné zamerať sa na systémové zmeny vo výdavkoch.

Expertný panel uzatváral Radovan Ďurana z INESS. Jeho prednáška ukázala dopad krízy na verejné rozpočty, ktorý mal podobu výrazného prepadu príjmov, ale na strane výdavkov znamenal len spomalenie ich rastového trendu. Na Slovensku slovo šetrenie znamená najmä zmrazovanie a odkladanie výdavkov. Hlavným zdrojom nerovnováhy je však neudržateľný sociálny systém, bez ktorého reformy bude konsolidácia verejných financií v nasledujúcich rokoch nemožná.

Po krátkej diskusii s publikom nasledoval politický panel. Úvodnú prednášku mal litovský minister spravodlivosti Remigijus Šimašius. Na jednoduchej rozhodovacej schéme ukázal všetky možnosti, ktoré výkonná moc má na vyrovnanie rozpočtu. Nie je ich príliš veľa, existuje len šesť základných krokov, z ktorých len polovica je ekonomicky prospešná.
 
Viceguvernér Českej národnej banky Mojmír Hampl prezentoval súčasnú situáciu z medzinárodného pohľadu. Nie príliš optimistickým konštatovaním bolo, že Medzinárodný menový fond, ktorý bol oficiálne založený bohatými západnými krajinami na pomoc rozvojovému svetu, dnes zachraňuje najmä v celosvetovom porovnaní vyspelé krajiny Európy.

Pohľad slovenskej vlády a jej analytikov na rozpočtovú situáciu na záver podal riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Martin Filko. Po technickom úvode ohľadom pohľadu ekonomickej teórie na dopad rôznych konsolidačných krokov na rast HDP a nezamestnanosť prezentoval technické detaily a metodiku, s ktorými IFP pracuje pri navrhovaní príslušných opatrení.

Na konferencii sa zúčastnila rada významných hostí, od poslancov cez veľvyslancov až po predstaviteľov priemyslu, akademickej obce, tretieho sektora a médií. Veríme, že táto konferencia prispela k nášmu dlhodobému úsiliu informovať slovenskú verejnosť o súčasnej situácii verejných financií a ponúkaných riešeniach tohto stavu.

Prezentácie jednotlivých rečníkov:
Richard Ďurana - otvorenie
Petar Ganev video
Aleš Rod video
Kaetana Leontjeva video
Radovan Ďurana video
Diskusia po expertnom paneli - video

Remigijus Šimašius video
Mojmír Hampl , textová podoba príspevku video
Martin Filko (prezentácia upravená oficiálnymi číslami MF SR) video
Diskusia po politickom paneli - video

 


Richard Ďurana (INESS) otvára konferenciu


Petar Ganev (Institute for Market Economics, Bulharsko) rozpráva o rozpočtovej konsolidácii v Bulharsku


Aleš Rod (Liberalni institut, Česká republika) predstavuje rozpočtovú situáciu v Česku


Kaetana Leontjeva (Lithuanian Free Market Institute, Litva) o konsolidačných skúsenostiach jej krajiny


Radovan Ďurana (INESS) uzatvára panel slovenskou konsolidáciou


Diskusia s expertným panelom


Litovský minister spravodlivosti Remigijus Šimašius rozpráva o možnostiach konsolidácie z pohľadu politika


Vice-guvernér ČNB Mojmír Hampl rozpráva o úlohe redistribúcie a jej spojení s verejnými financiami


Riaditeľ IFP Martin Filko o znižovaní deficitov


Diskusia s politickým panelom


Diskusia s politickým panelom

Partneri podujatia:


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards