Otázka za milión?

V ktorom slovenskom okrese bolo vyplácaných najviac prídavkov na deti? Tipujete Sabinov, Kežmarok či iné okresy, v ktorých je vysoký podiel rómskej populácie? Nie ste ďaleko od pravdy, ale od víťaza štatistiky je to niekoľko sto kilometrov. Víťazom je Námestovo s 324 prídavkami na 1000 obyvateľov.

Otázka za milión?

Prvú päťku uzatvárajú Sabinov (301), Kežmarok (299), Stará Ľubovňa (289) a Tvrdošín (276). Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa v minulom roku vyplácali prídavky na deti v priemere na 1,176 milióna detí. V celoslovenskom priemere pripadalo 217,7 nezaopatrených detí (s prídavkami) na 1000 obyvateľov.

Najmenej prídavkov bolo vyplácaných v okresoch Bratislava III, Bratislava I a Bratislava V (pod 185 detí s prídavkami na 1000 obyvateľov).

Fakt, že vo víťazných okresoch je len o 50% viac detí ako je priemer, pričom v súčasnosti je rodina s tromi deťmi skôr zriedkavosťou,  nie je v súlade so zaužívanou predstavou explózie mnohopočetných rodín na východe Slovenska. Na potvrdenie tejto predstavy by boli potrebné podrobnejšie údaje, napríklad o počte detí pripadajúcich na matku podľa obcí, nie okresov.

Zaujímavosťou je, že v piatich bratislavských okresoch sa nevypláca ani 80-tisíc rodinných prídavkov mesačne (v celom Bratislavskom kraji, teda vrátane Pezinka, Senca a Malaciek, tento počet narastie na 120-tisíc). Aj preto trojicu okresov s najnižším podielom nezaopatrených detí tvoria práve mestské časti Bratislavy. Pre porovnanie, v Prešove sa vyplácajú prídavky na vyše 40-tisíc detí, v Žiline na 35-tisíc, v piatich košických okresoch (vrátane okresu Košice-okolie) na 78-tisíc detí.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards