Podporte INESS 2% z dane

Ak ste sa rozhodli podporiť naše aktivity poukázaním 2% z dane z príjmu, tu je podrobný návod a dokumenty.

Podporte INESS 2% z dane

Naše aktivity ako napríklad Cena štátu, Vesmír verejných financií, Účet za služby štátu, Plytvanie štátu, Seminár rakúskej ekonómie, Liberty Camp a mnohé ďalšie (kompletný zoznam našich činností nájdete  v tejto brožúrke, alebo v našich výročných správach) sú závislé na podpore vás - darcov.

Najjednoduchší spôsob ako podporiť našu činnosť je poukázanie 2% z dane z príjmov. Budete potrebovať len niekoľko dokumentov, ktoré nájdete na tejto stránke, a pár minút času.

Právnické osoby

Ak ešte nemáte tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby [PO], stiahnite si ho tu.

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech INESS, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba INESS), tak môžete poukázať iba 1,5% z dane – v daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane –v časti IV. vyplňujete kolónku 3.

Ak ste v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba INESS), tak môžete poukázať 2% z dane – v daňovom priznaní označíte, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky)- v časti IV. vyplníte kolónky 1 a 2.

 V rámci daňového priznania vyplňte kolónku uvedenú na strane 8 (IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby).

Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť:

IČO: 307 98 442 (vypisuje sa zľava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ulica: Na Vŕšku

Číslo: 8

PSČ: 811 01

Obec: Bratislava

 

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Stiahnite si tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby:

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech INESS poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

V rámci daňového priznania vyplňte:

  • ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] kolónku s názvom „VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 5,

  • ak patríte medzi ostatných daňovníkov [FO typ: B] kolónku s názvom „XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 10.

Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť:

IČO: 307 98 442 (vypisuje sa zľava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ulica: Na Vŕšku

Číslo: 8

PSČ: 811 01

Obec: Bratislava

Podajte daňové priznanie, v lehote na podanie daňového priznania (31.marec 2013), na príslušnom daňovom úrade. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie

Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň  Po jeho vykonaní:

1.  Od zamestnávateľa si nechajte vystaviť tlačivo s názvom „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, alebo si tlačivo stiahnite tu a nechajte si ho zamestnávateľom potvrdiť.

2.  V tomto potvrdení si viete z riadku „03 - Daň znížená o daňový bonus“ vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech INESS poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Predvyplnené tlačivo s údajmi INESS si môžete stiahnuť tu. Ak máte k dispozícii nevyplnené tlačivo, uveďte nasledujúce údaje o INESS:

ROK: 2012

Obchodné meno alebo názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Sídlo: Na Vŕšku 8, 811 02 Bratislava

Právna forma : Občianske združenie

IČO: 307 98 442 (vypisuje sa zľava)

4. Obe tlačivá, teda „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, doručte najneskôr do 30.04.2013 na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards