Anketa: Čo by mal urobiť Robert Fico na podporu ekonomiky ako prvé? (Hospodárske noviny)

Podľa Jána Dingu z INESS  by vláda mala zrušiť investičné stimuly a neefektívne programy na podporu zamestnanosti. Ako ďalej uviedol pre Hospodárske noviny dňa 11.3. 2013, stimul treba poskytnúť plošne všetkým firmám pôsobiacim na Slovensku a to znížením daní. Pokles daňových sadzieb spraví zo Slovenska atraktívnejšie miesto pre zahraničné investície, čo nám prinesie kapitál a toľko potrebné nové pracovné miesta. 

Anketa: Čo by mal urobiť Robert Fico na podporu ekonomiky ako prvé? (Hospodárske noviny)

Peter Goliaš, Inštitút Ineko

Za najefektívnejšie považujeme tieto opatrenia: 1. Znížiť odvody ľudom s nízkym príjmom a posilniť súbeh dávok v hmotnej núdzi a príjmu zo zamestnania. 2. Znížiť priame dane a odvody a zvýšiť nepriame dane a dane z majetku. 3. Znižovať verejné výdavky v prospech zníženia dlhu aj dane. Za dôležité tiež považujeme zvýšenie transparentnosti a súťaživosti pri verejnom obstarávaní, privatizáciu a splácanie verejného dlhu z výnosov, zníženie dane ľuďom, ktorí súhlasia so zverejňovaním svojho daňového priznania, a zvýšenie tým, ktorí s tým nesúhlasia. Rovnako by sa mal presunúť začiatok predlžovania dôchodkového veku z roku 2017 už na rok 2013, zabezpečiť finančná udržateľnosť penzijného systému či spružniť Zákonník práce.

Mária Valachyová, Slovenská sporiteľňa

Na podporu ekonomiky treba podporiť podnikateľské prostredie, keďže gro pracovných miest v ekonomike sa tvorí v súkromnom sektore. Z ekonomického pohľadu zvýšenie daní z príjmu nebolo voči podnikateľom ústretovým krokom. Znížiť deficity verejných financií je nevyhnutné, otázne však je, ako sa k tomuto cieľu dostať. Konsolidácia cez príjmy obmedzuje ekonomický rast viac ako cez šetrenie na výdavkoch a tiež nemusí priniesť želané výsledky. Prílišná regulácia takisto nemusí byť prospešná, napríklad na trhu práce, kde zvyšovanie nákladov či už pri najímaní alebo prepúšťaní zamestnancov pôsobí proti zamestnávaniu.

Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Opraviť daňovú legislatívu a presunúť zaťaženie z priamych na nepriame dane, spružniť pracovný trh vrátane zamestnávania dohodárov a urgentne riešiť problém nízkej vymožiteľnosti práva. Vzhľadom na vývoj ekonomiky je totiž potrebné podporiť podnikanie a nezaťažovať ho v čase, keď sa v celom svete ekonomikám nedarí, čiže rozumná vláda by o tomto aspoň uvažovala.

Vladimír Baláž, Slovenská akadémia vied

Za najzásadnejší krok, ktorý by mal urobiť, považujem zlepšenie vymožiteľnosti práva a skvalitnenie inovačného prostredia, napríklad masívnym zavedením inovačných voucherov.

Ján Dinga, INESS

Najväčším problémom našej ekonomiky je v súčasnosti rast nezamestnanosti a nedostatočná tvorba pracovných miest. Tvorbu miest vláda ešte obmedzila vyššími daňami a vyššími odvodmi, ktoré predražujú firmám zamestnávanie. Cieľom by preto malo byť zníženie daňovo-odvodového zaťaženia a odstránenie administratívnych bariér, ktoré pri zamestnávaní firmám kladie Zákonník práce. Takéto riešenie ponechá firmám ich zdroje, ktoré môžu použiť na svoj rozvoj a zamestnávanie nových pracovníkov.

Vláda by tiež mala zrušiť investičné stimuly a neefektívne programy na podporu zamestnanosti. Stimul treba poskytnúť plošne všetkým firmám pôsobiacim na Slovensku a to znížením daní. Pokles daňových sadzieb spraví zo Slovenska atraktívnejšie miesto pre zahraničné investície, čo nám prinesie kapitál a toľko potrebné nové pracovné miesta.

Hospodárske noviny, 11.3.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards