Anketa: Pomôže prilákať daňové zvýhodnenie viac sporiteľov do tretieho piliera? (Hospodárske noviny)

Prvý pilier znižuje mieru náhrady, druhý pilier výšku odvodov, stabilita povinných schém je slabá. Dá sa teda predpokladať, že atraktívnejší tretí pilier priláka viac ľudí. Dôležitá je však skutočná motivácia opätovného zavádzania daňového zvýhodnenia tretieho piliera, ktorá nie je jednoznačná, vysvetľoval pre Hospodárske noviny dňa 9.4.2013 Radovan Ďurana z INESS.

Anketa: Pomôže prilákať daňové zvýhodnenie viac sporiteľov do tretieho piliera? (Hospodárske noviny)

Jiří Cihlář, analytik finančných trhov Next Finance
Vláda sa jednoznačne snaží nalákať viac ľudí do tretieho piliera, do ktorého tiež vstúpilo menej ľudí, ako vláda plánovala. Táto zmena môže byť pre ľudí dobrým lákadlom, na druhej strane však ide skôr o posilnenie dôvery v takéto produkty, teda aby ľudia začali viac veriť týmto štátom navrhovaným druhom sporenia na dôchodok.

Tomáš Púchly, analytik Nadácia F. A. Hayeka
Návrh na znovuzavedenie daňového zvýhodnenia sporiteľov vnímam pozitívne. Vláda síce mohla nastaviť úľavu viac v prospech sporiteľa, no už pri takto nastavenej sume by pre sporiteľa s priemernou mzdou mohla byť zaujímavá. Takýto krok však ostáva nesystémový a v ideálnom prípade by mal byť nahradený plošným znížením daní. 

Radovan Ďurana, INESS
Prvý pilier znižuje mieru náhrady, druhý pilier výšku odvodov, stabilita povinných schém je slabá. Dá sa teda predpokladať, že atraktívnejší tretí pilier priláka viac ľudí. Dôležitá je však skutočná motivácia opätovného zavádzania daňového zvýhodnenia tretieho piliera, ktorá nie je jednoznačná. Druhý pilier je prevádzkovo lacnejší a umožňuje dobrovoľné príspevky.

Mário Blaščák, nezávislý analytik
Daňová úľava bude určite motívom pre vstup nových sporiteľov, pretože po stopnutí tejto výhody bol minimálny prírastok nových zmlúv v systéme. Na druhej strane ešte dôležitejšie pre dôchodkové sporenie vo všeobecnosti je legislatívna stabilita. Teda aby vláda nemenila podmienky, podľa ktorých správcovské spoločnosti nakladajú s úsporami.
Vladimír Baláž, analytik Slovenskej akadémie vied
Suma, ktorú sporitelia na daniach ušetria, sa mi zdá veľmi malá na to, aby zvýšila motiváciu ľudí do piliera vstupovať. Škoda kvôli tomu meniť daňový zákon. Je to aj diskriminačné, pretože nie každý si bude môcť daňovú výhodnosť uplatniť. Oplatí sa to len zamestnancovi, ktorého firma má zmluvu s DDS-kou.
 

Michael Kušnírová
Hospodárske noviny, 9.4.2013
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards