Tretí pilier sa mení, má byť výhodnejší (Pravda)

Vláda by mala plošne zvýhodniť akýkoľvek sporiaci produkt. Na trhu je široká ponuka podielových fondov, z ktorých výnosy ľuďom tiež môžu pomôcť v dôchodku, povedal na margo tretieho piliera dňa 12.4.2013 Radovan Ďurana z INESS.

Tretí pilier sa mení, má byť výhodnejší (Pravda)

Doplnkový tretí penzijný pilier by sa od roku 2014 mal stať atraktívnejším. Ministerstvo práce sa chystá zamestnancom, ktorí si doň sporia, sčasti obnoviť daňové zvýhodnenie, ktoré bývalá pravicová vláda Ivety Radičovej zrušila.

Týkať sa to však bude iba tých sporiteľov, ktorí zároveň pristúpia aj na nové, sprísnené pravidlá vyplácania penzijných dávok. V súčasnosti si v treťom pilieri sporí okolo 700-tisíc ľudí.

S účinnosťou novely zákona o treťom pilieri počíta rezort už od januára budúceho roka. Jeho reformu zdôvodňuje súčasnou veľmi nízkou efektivitou. „Výnosnosť tohto piliera je najmenšia zo všetkých, preto nevyhnutne treba hľadať cestu, ako tento stav zmeniť," konštatoval nedávno šéf rezortu Ján Richter. Zmenami chce presvedčiť, že investícia prostriedkov do staroby je žiaduca a vítaná.

Ako spresnil štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian, sporiteľ v treťom pilieri si po novom bude môcť znovu znížiť daňový základ o odvedené príspevky do sumy 180 eur ročne. Celkovo mu tak daň z príjmov môže klesnúť o 34,2 eura. Do januára 2010, keď v dobrovoľnom pilieri prestali platiť dovtedajšie daňové výhody, sa dal základ dane znížiť do sumy 398,33 eura ročne, čo znamenalo úsporu na dani do 75,69 eura za rok.

Ak si chce sporiteľ uplatniť daňovú úľavu, musí však prestúpiť do nového systému a prijať aj jeho sprísnenia. Novela totiž zdôrazňuje účel tretieho piliera ako sporenia „na dôchodok“. „Má slúžiť na to, aby si človek vytvoril lepší predpoklad na obdobie dôchodkového veku, aby si svoje náklady dokázal pokryť aj takouto zložkou,“ uviedol Burian.

Vyplatenie dávky chce preto sociálny rezort nadviazať na dobu, keď sporiteľovi Sociálna poisťovňa prizná predčasný alebo riadny starobný dôchodok. Doteraz stačilo na vyplatenie dávky dožiť sa 55 rokov, od januára bude limitný vek 60 rokov. Zruší sa aj podmienka minimálne 10-ročného obdobia sporenia, sporiť bude možné aj kratšie, dva či tri roky.
Poplatky budú nižšie

Od nového systému tiež možno očakávať zníženie poplatkov doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam. „Poplatky sa dnes javia vyššie ako štandardné,“ tvrdí Burian, podľa ktorého sa výška poplatkov odráža aj na nižšej výnosnosti piliera.

Ročný poplatok za správu príspevkového dôchodkového fondu má budúci rok klesnúť zo súčasných 2,34 na najviac 1,8 percenta čistej hodnoty majetku v ňom. Do roku 2020 by mal klesnúť až na 1,2 percenta. Poplatok za správu vo výplatných fondoch sa má v roku 2014 znížiť z terajších 0,996 percenta na 0,9 percenta ročne, s výhľadom až na 0,6 percenta do roku 2020.

Úplne zrušiť sa má poplatok za zhodnotenie úspor vo výplatnom fonde a poplatok za odstupné. Poplatok za zhodnotenie úspor v príspevkovom fonde má byť najviac 10 percent zo zhodnotenia, kým súčasný zákon predpokladá jeho nárast na 20 percent zo zhodnotenia do roku 2020. Tvrdšie majú byť aj podmienky pri výplate odstupného.

Správcovskú spoločnosť si po novom bude voliť sporiteľ, nie jeho zamestnávateľ. Ten zase nebude musieť platiť príspevky dohodárom, zamestnancom na „péenke“, materskej alebo rodičovskej dovolenke a tým, ktorým už dávka z doplnkového dôchodkového sporenia bola vyplatená. Prestup sporiteľa k inému správcovi bude možný po roku od uzavretia zmluvy, kým teraz platí trojročná viazanosť.

V treťom pilieri si aktuálne sporí asi 700-tisíc osôb. Na trhu pôsobia štyria správcovia fondov, dnes je v nich naakumulovaných asi 1,3 miliardy eur.
Zvýhodniť aj iné sporenia?

Zrušenie daňových úľav pre tretí pilier zdôvodnila Radičovej vláda ozdravovaním verejných financií. Štát takto síce ušetril niekoľko desiatok miliónov eur, no pre každého sporiteľa to znamenalo stratu viac ako 70 eur ročne. Dôsledkom bola strata záujmu o toto sporenie. Napokon aj jeden z iniciátorov škrtov, vtedajší minister práce Jozef Mihál (SaS), priznal, že kabinet sa zmýlil. „Myslím, že sme trochu urobili chybu, keď sme išli do zvyšovania daňových a odvodových príjmov aj týmto spôsobom. Nie je to celkom dobré, pretože dobrovoľné formy šetrenia na dôchodok musíme zvýhodňovať," povedal Mihál v auguste 2011. Bývalá vláda napokon presadila odvodový bonus tretieho piliera, ale k daňovým úľavám sa už nevrátila. Vo európskych štátoch je podpora dobrovoľného penzijného pripoistenia veľmi rozšírená.

Neodmietajú ju ani slovenskí ekonómovia, prijali by však rozšírenie jej foriem. „Prečo iba tretí pilier, ktorý je navyše organizačne aj administratívne taký náročný? Vláda by mala plošne zvýhodniť akýkoľvek sporiaci produkt. Na trhu je široká ponuka podielových fondov, z ktorých výnosy ľuďom tiež môžu pomôcť v dôchodku. Niekto sa na starobu môže zabezpečiť aj investovaním do nehnuteľnosti či do vzdelania svojich detí,“ uvažuje analytik INESS Radovan Ďurana. Podľa neho, najmä vzhľadom na fakt, že v súčasnosti si možno dobrovoľne o dve percentá navýšiť aj príspevky do druhého piliera, je ten tretí v súčasnej podobe skôr zbytočný.

Soňa Pacherová

Pravda, 12.4.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards