Výročný Snem Slovenskej asociácie malých podnikov

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na Výročnom sneme Slovenskej asociácie malých podnikov.

Výročný Snem Slovenskej asociácie malých podnikov

Snem sa uskutočnil 4.6. 2013 a medzi hosťami nechýbali okrem podnikateľov aj zástupcovia politických strán, univerzít, stredoškolského vzdelávania či vlády.

Richard Ďurana vystúpil s príhovorom, v ktorom spomenul význam podnikateľov ako tých, ktorí produkujú hodnoty, zamestnávajú ľudí a odhaľujú  a napĺňajú túžby spotrebiteľov. Zároveň kritizoval vládu za neochotu odbremeňovať podnikateľov od prekážok v podnikaní i za to, že na podnikateľov si spomenie zväčša len keď jej dochádzajú peniaze. Komentoval konsolidačné opatrenia vlády a spomenul aktivity INESS zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia. V závere príhovoru odpovedal na otázky delegátov týkajúce sa návrhov na zlepšenie vymáhateľnosti práva na Slovensku.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards