Vláda schválila na náš účet: 62. rokovanie

Prvý júnový týždeň sa na vláde niesol najmä v znamení poskytnutia investičných stimulov pre 3 firmy v hodnote viac ako 33 mil. eur. Nasleduje zoznam materiálov s dopadom na verejné financie:

Vláda schválila na náš účet: 62. rokovanie

1) Návrh na riešenie priestorových kapacít Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli počas prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016

Popis: Návrh predpokladá kúpu novej budovy pre cca 130 zamestnancov. Po skončení predsedníctva SR v Rade EÚ sa predpokladá predaj súčasnej budovy aj budovy ZÚ SR Brusel a následné presťahovanie ZÚ SR Brusel do novej spoločnej budovy.

Celkový dopad na rozpočet verejnej správy bude v roku 2014 negatívny vo výške 6 273 000 eur.

Druhá alternatíva návrhu predpokladá prenájom kancelárskych priestorov pre všetkých zamestnancov zabezpečujúcich prípravu a výkon predsedníctva a chod SZ EÚ Brusel (225 osôb). V prípade druhej alternatívy bude celkový dopad na rozpočet verejnej správy negatívny, v roku 2014 vo výške 3 600 500 eur,  v roku 2015 a 2016 každoročne vo výške 4 415 000 eur.

2) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Parková 1414, 924 01 Galanta

Popis: V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru v priebehu rokov 2012 – 2015 BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o. požiadala o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 3 588 000 eur, ktorá by mala čerpať v rokoch 2012 - 2020. Požadovaná investičná pomoc na 1 zamestnanca vychádza 27 600 eur. Plánovaná priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca pred zdanením vrátane povinných odvodov je 883 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy by mal byť však pozitívny, v roku 2012 vo výške 237 749 eur, v roku 2013 vo výške 449 373 eur, v roku 2014 vo výške 1 398 536 eur a v roku 2015 vo výške 1 171 664 eur.

3) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Railway Casted Components a.s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava

Popis: V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru žiadateľ požiadal o investičnú pomoc vo výške 9 939 754 eur. Požadovaná investičná pomoc na 1 zamestnanca vychádza 28 399 eur. Plánovaná priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca pred zdanením vrátane povinných odvodov je 1 038 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy by mal byť však pozitívny, v roku 2013 vo výške 1 113 558 eur, v roku 2014 vo výške 3 272 487 eur, v roku 2015 vo výške 2 552 978 eur a v roku 2016 vo výške 4 888 610 eur.

4) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Continental Matador Rubber, s.r.o., so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Popis: V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru žiadateľ požiadal o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 19 933 000 eur. Požadovaná investičná pomoc na 1 zamestnanca vychádza 33 501 eur. Plánovaná priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca pred zdanením vrátane povinných odvodov je 1 434 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy by mal byť však pozitívny, v roku 2013 vo výške 29 680 702 eur, v roku 2014 vo výške 29 096 022 eur, v roku 2015 vo výške 35 784 474 eur a v roku 2016 vo výške 56 851 079 eur.

5) Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2012

Popis: V roku 2012 bol schválený nový mechanizmus financovania spoločných projektov SR - OECD. MZVaEZ SR vo svojom rozpočte vyčlenilo v roku 2012 finančné prostriedky vo výške 70 000 eur na 3 spoločné projekty SR a OECD.

V roku 2012 pokračovala spolupráca s Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj. Finančný príspevok SR do riadneho rozpočtu organizácie dosiahol v roku 2012 výšku 149 876 eur. Pre rok 2013 povinný členský príspevok bol určený vo výške 165 490 eur.

MZVaEZ SR podporilo v roku 2012 taktiež poskytnutie príspevku SR do fondu technickej spolupráce Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) vo výške 2,1 mil. eur.

6) Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2012

Popis: Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v SR v roku 2012 predstavuje sumu 294,05 mil. eur, z toho 131,95 mil. eur bolo poskytnutých z národných zdrojov a 162,10 mil. eur predstavovali prostriedky z fondov EÚ. Celková výška štátnej pomoci poskytnutá v roku 2012 sa v porovnaní s rokom 2011 znížila o 58,37 mil. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards