Rada radí

Na konci júna sme dostali liebesbrief od Európskej rady komentujúci vládny materiál Program stability. S vysvetlením, čo sa to u nás na Slovensku deje a čo by sme s tým mali urobiť. Šesť odporúčaní posvätených hlavami európskych štátov. Dobré rady Slovensku od premiérov, či financmajstrov napríklad takého Talianska, nesmieme v INESSe nechať nepovšimnuté.

Rada radí

Bruselská hantýrka legislatívnych dokumentov je odzbrojujúca. Nielenže človek musí preskákať minimálne prvú, či hneď dve strany, aby sa dostal k veci, ale tie formulácie, veď posúďte: „ Na základe posúdenia programu stability.... Rada zastáva názor, že Slovensko znížilo deficit verejných financií z 7,7% na 4,3% HDP“ (citácia skrátená s cieľom vystihnúť krásu textu). Človek si pri čítaní hneď predstaví 28 premiérov, ako sa dohadujú o desatinkách, a potom s pohárom vína spoločne vyhlásia, koľko ten deficit na Slovensku bol.

Toto sú však relatívne bezvýznamné ustanovenia. V texte sa však nájdu aj vety, ktoré stoja za citovanie:

„Slovensko uskutočnilo v roku 2012 dôchodkovú reformu s cieľom zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Dlhodobá medzera udržateľnosti vo výške 4,9% HDP však ostáva výrazne nad priemerom EÚ, ktorý je na úrovni 3% HDP. Dôchodkové výdavky sa na medzere podieľajú 1,5% HDP.“

Najprv treba hlavám štátom uznať, že nás neporovnávajú s nejakým pofidérnym cieľom vyrovnaného hospodárenia verejných financií, ale len s priemerom EÚ. Kde vyrovnané hospodárenie je takmer štatisticky neexistujúci jav. Druhá pochvala je už vážna, jednoznačne nám hovorí, že reforma penzií je fajn, ale málo. 1,5% HDP je v dnešných číslach 1 mld. eur. Čiže aj po masívnom osekaní II. piliera, zavedení odvodov na dohodárov, zvýšení vymeriavacích základov, posúvaní odchodu do dôchodku, či zmene valorizácie dôchodkov máme dieru v systéme v hodnote 1 mld. eur. Miliardu eur by sme mohli ušetriť napríklad tak, že by sme všetky dôchodky naraz a dlhodobo znížili o nejakých 17%. Alebo že by sme odvody zdvihli rovno o 20%. Prípadne si to môžu generácie rozdeliť, dôchodcovia oželejú 10% a pracujúci si priplatia 10%, čo je isto fér ponuka. Zdá sa vám to nerealizovateľné? I napriek tomu nám rada odporúča: „zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií znížením medzery financovania vo verejnom dôchodkovom systéme...“

Aspoň nám nehovorí, že to máme robiť tak, alebo onak. Každopádne, sme zvedaví na najbližší Program reforiem, či stability, či akýkoľvek iný vládny materiál, kde sa tomuto odporúčaniu postaví súčasná vláda čelom.

Rada je však viac konkrétna v ďalších bodoch, posúďte: „Prepojiť zdaňovanie nehnuteľností s trhovou hodnotou majetku“. Je síce pravda, že odkedy má IFP nové vedenie, dá sa tento výrok považovať za „politiku“ ministerstva financií. Mňa osobne ale prekvapuje konkrétnosť odporúčania rady. Už to nie je len „presun zdanenia práce na zdanenie majetku“, ale priamy návod na zmenu daňového systému. Čo sa stane, ak odporúčanie rady nedodržíme?

A teraz na pozitívnu nôtu. V Rade sú zrejme pravidelní čitatelia našich analýz a návrhov, keďže do odporúčaní sa dostala veta: „Znížiť daňovo – odvodové zaťaženie pre pracovníkov s nízkymi príjmami a upraviť systém dávok“. Bodaj by si to vláda vzala k srdcu  a neznižovala odvody len selektívne vybratým podnikom ako je to dnes, ale plošne.

Posledné odporúčanie hodné zmienky sa týka energií. Rada vie jazykom narábať obratne a kritiku dokáže podať diplomaticky a pozitívne: „zlepšiť transparentnosť mechanizmu stanovovania taríf a zvýšiť schopnosť regulačného orgánu zdôvodňovať svoje rozhodnutia.“ My na Slovensku vieme, že ÚRSO nastavuje ceny ako vláda píska. Rada to nemôže povedať nahlas, a tak asi tajne dúfa, že nutnosť zdôvodňovať svoje rozhodnutia obmedzí politické manipulovanie s cenou energií.

Zvyšné odporúčania sú opakovaním obľúbených floskúl bez konkrétnych návodov. Zamestnanosť, Rómovia, efektívna verejná sprava, neznižovanie výdavkov podporujúcich rast (školstvo, veda a výskum – rád by som sa Rady spýtal, aký je príspevok nášho školstva k rastu...). Snáď sú aspoň investori spokojní, že v Rade sa tak tuho zaoberajú kvalitou slovenských reformných programov.

Poznámka: Kto má chuť si zahorekovať nad nízkou kvalitou slovenských prekladov európskych vyhlásení (koľko platíme za úradné preklady?), nech sa páči, chýb a doslovných neslovenských prekladov je v tomto dokumente veru dosť. Perla: Rada nám odporúča „ Zlepšiť poskytovanie  zariadení starostlivosti o deti, najmä pre deti do veku troch rokov.“
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards