Vláda schválila na náš účet: 71. rokovanie

Posledný augustový týždeň na vláde bol hlavne o investičných stimuloch.

Vláda schválila na náš účet: 71. rokovanie

Vláda schválila investičné stimuly pre 5 vybraných firiem spolu vo výške vyše 15 miliónov eur. Plánuje tak podporiť vytvorenie 695 nových pracovných miest, čo predstavuje dotáciu 21 580 eur na jedno pracovné miesto. Len upozorňujeme, že hodnotenie dopadov na rozpočet verejnej správy nezahrňuje aspekty ako preťahovanie zamestnancov iných firiem, či možnosť, že tieto investície by vznikli aj bez podpory. Za pozornosť však stojí, že ministri, z pohľadu daňovníka extrémne nákladní zamestnanci, jednajú o investičných projektov, ktoré majú zamestnať 44 zamestnancov.

Tu je zoznam schválených návrhov:

1) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre GEVORKYAN, s.r.o.

Popis: Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb dosiahne
1 514 000 eur. Realizáciou investičného zámeru sa predpokladá vytvorenie 44 nových pracovných miest do konca roku 2016 a teda požadovaná investičná pomoc na 1 zamestnanca vychádza 34 409 eur. Priemerná mesačná hrubá mzda je plánovaná na 815 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy má byť pozitívny, v roku 2013 vo výške 161 811 eur, v roku 2014 vo výške 211 216 eur, v roku 2015 vo výške 285 355 eur, a v roku 2016 vo výške 441 226 eur.

2) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Miba Sinter Slovakia s.r. o.

Popis: Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb dosiahne
3 600 000 eur. Realizáciou investičného zámeru sa predpokladá vytvorenie 120 nových pracovných miest, čo predstavuje investičnú pomoc 30 000 eur na jedného zamestnanca. Priemerná mesačná hrubá mzda je plánovaná na 985 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy má byť pozitívny, v roku 2013 vo výške 2 643 486 eur, v roku 2014 vo výške 1 728 819 eur, v roku 2015 vo výške 1 981 819 eur a v roku 2016 vo výške 3 887 819 eur.

3) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o.

Popis: Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmu a dotácie na obstaranie majetku dosiahne 4 100 000 eur. Predpokladá sa vytvorenie 125 nových pracovných miest, čo predstavuje investičná pomoc 32 800 eur na jedného zamestnanca. Priemerná mesačná hrubá mzda je plánovaná na 1 020 eur.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy má byť pozitívny, v roku 2013 vo výške 451 388 eur, v roku 2014 vo výške 1 558 632 eur, v roku 2015 vo výške 2 093 272 eur a v roku 2016 vo výške 2 272 772 eur.

4) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Dometic Slovakia s. r. o.

Popis: Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmu a dotácie na obstaranie majetku dosiahne 3 004 414 eur. Predpokladá sa vytvorenie 326 nových pracovných miest, čo predstavuje investičnú pomoc 9 216 eur na jedného zamestnanca. Priemerná mesačná hrubá mzda je plánovaná na 834 eur.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy má byť pozitívny, v roku 2013 vo výške 1 617 821 eur, v roku 2014 vo výške 1834 539 eur, v roku 2015 vo výške 2862 345 eur a v roku 2016 vo výške 2 964 233 eur.

5) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre MICHATEK, k. s.

Popis: Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmu, príspevku na vytvorenie pracovného miesta a dotácie na obstaranie majetku dosiahne 2 850 000 eur. Predpokladá sa vytvorenie 80 nových pracovných miest, čo predstavuje investičnú pomoc 25 625 eur na jedného zamestnanca. Priemerná mesačná hrubá mzda je plánovaná na 950 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy má byť pozitívny, v roku 2013 vo výške 367 467 eur, v roku 2014 vo výške 290 763 eur, v roku 2015 vo výške 513 496 eur a v roku 2016 vo výške 510 429 eur.

6) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol  k 31. júlu 2013 sumu 70,07 mil. eur, od 31. decembra 2012 zaznamenal nárast  21,36 mil. eur.
Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli výšku 43,03 mil. eur.
Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky vo výške 27,04 mil. eur.

7) Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2012

Popis: V priebehu roka 2012 bol schválený rozpočet verejných vysokých škôl upravený na objem 453 235 179 eur. Celkové náklady verejných vysokých škôl v roku 2012 v hlavnej činnosti predstavovali 635 663 706 eur a celkové výnosy verejných vysokých škôl v hlavnej činnosti boli 646 631 033 eur. S kladným výsledkom hospodárenia skončilo 19 verejných vysokých škôl. Celkový hospodársky výsledok bol zisk v objeme 13 265 934 eur.

Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2012 bol 937 eur. Priemerný plat vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy bol 1 199 eur. Priemerný plat profesora verejnej vysokej školy bol 1 762 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards