Trhu nerozkážeš

Koncom septembra svet pobavila tragikomická správa z Venezuely. 

Trhu nerozkážeš

Armáda obsadila papierne Manufacturas de Papel CA, ktoré dodávajú až 40 % toaletného papiera vo Venezuele. Armáda má “dohliadať na produkciu”, pretože na venezuelskom trhu je výrazný nedostatok toaletného papiera. Stalo sa tak na popud úradu na reguláciu cien Sundecop.

Vláda v posledných rokoch takto prevzala kontrolu už zhruba nad 1000 podnikmi. V krajine sa šíri nedostatok základných komodít, od práškového mlieka cez fritovací olej. Reakciou je obsadzovanie stále viac tovární a najnovšie aj ustanovenie špeciálnej komisie, ktorá má zabrániť hromadeniu produktov.

Táto situácia je dôverne známa aj všetkým naším občanom, ktorí žili pred rokom 1989, prípadne tým, ktorí pozorne počúvali rodičov. Nedostatok niektorých základných tovarov a následné skupovanie čohokoľvek aktuálne dostupného do zásoby či na barter (čierny trh) zúfalými občanmi sú najvýraznejšími prejavmi centrálneho riadenia hospodárstva a cenových regulácii.

Slová “Poručíme větru dešti” z budovateľskej piesne chceli vládcovia zľava aj zprava neraz aplikovať aj na trh, ale tomu sa rozkázať nedá. Trh nie je abstraktná bytosť, ale len slovným vyjadrením množiny všetkých jeho účastníkov, teda všetkých ľudí s výnimkou pustovníkov žijúcich osamote na ostrovoch. Naše potreby statkov sa nedajú vyrátať ani odhadnúť, pretože nie sú dopredu dané, ale vznikajú a zanikajú priebežne. Tieto potreby komunikujeme cenou. Spotrebiteľ tým, koľko je ochotný zaplatiť, výrobca tým, koľko je ochotný prijať. Ak začne z trhu miznúť toaletný papier, stane sa vzácnejším a spotrebitelia sú ochotní zaplatiť vyššiu cenu. To priláka nových výrobcov, ktorí tam presmerujú zdroje z menej dopytovanej výroby a cena toaletného papiera poklesne s tým, ako narastie jeho ponuka. Narušením tohto mechanizmu zavedením pevných cien, či priamo centrálnym určením množstva toaletného papiera zákonite musí vzniknúť nedostatok, alebo naopak prebytok (avšak vyvážený nedostatkom zase v inej oblasti).

A potom to dopadne ako v tomto vtipe:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards