INESS na Ekonomickom seminári UMB

Analytik INESS Martin Vlachynský prijal pozvanie banskobystrickej pobočky Slovak Atlantic Commission byť 28.11.2013 prednášajúcim v rámci série Svet v ekonomických súvislostiach.

INESS na Ekonomickom seminári UMB

Ekonomický seminár organizovaný SAC je zložený z prednášok externých odborníkov, ktorí študentom medzinárodných vzťahov na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici približujú ekonomické súvislosti vo svete. Témou prednášky boli peniaze, bankový systém a medzinárodný obchod.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards