Dobrá či zlá deflácia?

V Hospodárskych novinách zo dňa 24.1.2014 som reagoval na anketovú otázku ohľadom hrozby deflácie. Keďže z printu vypadla dôležitá druhá polovica odpovede, tu ju nájdete v plnom znení.

Dobrá či zlá deflácia?

Trvalý mierny pokles cien je znakom zdravej ekonomiky. Ľudia sa učia produkovať neustále efektívnejšie, s menšími nákladmi. Prv na konštrukcii jedného automobilu museli pracovať desiatky ľudí stovky hodín, dnes ich fabrika vychŕli za deň tisíce. Klesajúce ceny z dôvodu rastu produktivity neznamenajú, že ľudia prestanú tovar kupovať - vidíme to denne na telefónoch, LCD televízoroch, či na dovolenkách. Skvelým príkladom je aj v súčasnosti populárna mena Bitcoin. Jej dolárová hodnota prudko narástla (teda ceny tovarov vyjadrené v btc sa prudko prepadli), zároveň ale prišlo k veľkému nárastu používania Bitcoinu pri transakciách v reálnom svete.

Existuje tu však aj riziko  v podobe inej deflácie. Súčasný monetárny systém postavený na frakčnom centrálnom bankovníctve umožňuje šokovo meniť peňažnú zásobu. Ešte väčší problém je, že monetárne autority majú nad týmito zmenami len čiastočnú kontrolu. Dnes sme v situácii, keď stovky miliárd nových peňazí skončili "zamrznuté" v rezervách vystrašených komerčných bánk, hoci to nebol úmysel regulátorov. Ak by prišlo k reťazovému krachu veľkých finančných inštitúcií, tak by mohlo prísť k náhlemu "zmiznutiu" zásadnej časti peňažnej zásoby, čo by malo nepríjemné dôsledky pre reálnu ekonomiku. Na druhej strane, ak sa budeme snažiť tomuto zabrániť tlačením peňazí, môže prísť k opačnému extrému, prudkej inflácii. To sa však bavíme o dôsledku, nie príčine súčasného (budúceho) ekonomického vývoja.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards