Dva mosty a jeden Brusel

Už viac krát sme sa v našich textoch snažili vyvrátiť mýtus, že eurofondy sú peniaze zadarmo. V skutočnosti nedostávame peniaze, ale často zbytočné, alebo minimálne otázne projekty, ktoré si vyžadujú na dofinancovanie nemalé zdroje priamo z našich vreciek. Tieto by neraz bolo možné využiť oveľa rozumnejšie.

Dva mosty a jeden Brusel

Skvelý príklad ponúka moje rodné mesto. Jediný most cez Váh pre automobilovú dopravu, tzv. Krajinský most, bude v Piešťanoch kvôli oprave na dva mesiace kompletne uzavretý. Most je dlhodobo vo veľmi zlom stave, no most nebude rekonštruovaný, keďže náklady by dosiahli okolo dvoch miliónov eur, ktoré samospráva nenašla. Oprava za zhruba 215 000 eur má vyriešiť len menšie problémy (najmä nedostatočnú šírku mosta).

Ironické je, že mesto sa v tom istom čase chystá požiadať o grant z eurofondov (teoreticky až do výšky 2,5 milióna eur) na rekonštrukciu vedľajšieho „kúpeľného“ Kolonádového mosta, ktorý je určený pre peších. Ten bol pritom nedávno rekonštruovaný a je v podstatne lepšom stave ako Krajinský most. Peniaze majú okrem iného slúžiť na prebudovanie obchodíkov umiestnených na moste na mini galériu (davy ľudí prúdiace do neďalekej existujúcej galérie si môžete pozrieť na live kamere tu), či mini múzeum.

Tie peniaze by sa oveľa viac hodili na rekonštrukciu cestného mosta. Ale bruselské regule nepustia, budú smerované tam, kam povie úradník v Belgicku, nie tam, kam treba. Hlavne, že sú "zadarmo". A Slovensko sa tvári, že kapitálovo investuje.

Pozn: Pôvodne bol navrhnutý dočasný pontónový most (ako sa už raz stalo začiatkom 90. rokov), no tento návrh pre nedostatok financií padol. Automobilisti z časti mesta a obcí na ľavom brehu Váhu budú nútení prechádzať rieku buď cez 25 kilometrov vzdialený most v Hlohovci (ktorý je takisto vyťažený a v zlom stave), 11 kilometrov vzdialený diaľničný most, alebo 23 kilometrov vzdialený most v Novom meste nad Váhom. Tí bez auta majú problém.

Veľmi dobré zhrnutie 10 škodlivých účinkov eurofondov nájdete v tomto blogu Michala Kravčíka.

1. Zdroje z fondov EÚ sa stali hlavnými zdrojmi rozvoja obcí. V žiadnom prípade dnes nemôžu byť vnímané ako doplnkové (pritom ale tak boli definované).

2. Za rozhodujúce znaky rozvoja sú občanmi aj politikmi považované objekty infraštruktúry. Z nástroja (podmienky) rozvoja boli povýšené na cieľ. Rozvoj človeka a medziľudských vzťahov sú v úzadí záujmu.

3. Pri dlhších rozhovoroch (asi 200 hodín riadených rozhovorov) sa ale všetci priznávajú, že tento hodnotový systém im nevyhovuje, tlačí ich však takto nastavený systém z vonkajšieho prostredia.

4. Obce nemôžu svoj rozvoj rozvíjať cielene. Nevedia, na ktorú oblasť práve „dostanú" peniaze. Či to bude naozaj priorita, alebo menej významný cieľ.

5. Občania nadobudli dojem, že prostriedky z fondov EÚ sú zadarmo, teda akýmsi darom, u ktorého efektívne využitie nie je dôležité

6. Obce vynakladajú finančné prostriedky aj na projekty, ktoré sa ukážu ako zmarené.

7. Neskutočný priestor na korupciu a niekoľko krát predražené projekty. Ak by tieto peniaze išli priamo do rozpočtu obcí, tak obce by sa orientovali na lacnejšie, inovatívne technológie aj s vytváraním pracovných príležitostí priamo v obcí, čím sa posilňuje podpora lokálnej ekonomiky.

8. Vopred, od zeleného stola, nastavené, prakticky nezmeniteľné podmienky, svojimi parametrami často bránia využiť inovatívne a spravidla efektívnejšie riešenia.

9. Starostovia musia venovať veľa času "budovaniu vzťahov" na rôznych úradoch a menej času im zostáva na budovanie vzťahov a rozvoja myslenia v komunite, čo by malo byť ich hlavnou úlohou.

10. Skutočná hodnota dosahovaných efektov je vždy ďaleko nižšia ako konečná cena realizácie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards