Ideologický spor

Experti sú expertmi často aj preto, že svoje pocity a ideologické východiská dokážu verejnosti predávať ako nespochybniteľné logické argumentácie. Stačí si podrobne pozrieť argumenty pre a proti obmedzeniu výplaty úspor sporiteľov.

Ideologický spor

Družstvo expertov, ktorým sa nepáči možnosť prístupu k úsporám, usilovne hľadá náboje do diskusie, ktoré sú však len tvrdeniami. Niekedy aj nepravdivými. II. pilier je vraj dôchodkový a teda by mal slúžiť na dôchodok. Keď si dôchodca z úspor kúpi auto, ktoré používa počas celého dôchodkového veku na jazdu na záhradku, to nie je výdavok na dôchodok? Sporitelia sú vraj daňovo zvýhodnení, preto si nesmú svoje úspory vybrať naraz. Rovnako sú však daňovo zvýhodnené všetky dôchodky z prvého piliera. Nebezpečenstvom je tiež, že sporitelia prevedú svoje úspory na deti, a potom budú žiadať o štátom dotované sociálne služby. Okrem toho, že v domovoch dôchodcov je zhruba 1-2% všetkých dôchodcov (čiže ide o jav zriedkavý), nič nebráni testovaniu majetku a príjmov celej rodiny, tak ako je to v iných vyspelých krajinách, napr. v Rakúsku. Finančná gramotnosť je na Slovensku taká biedna, že sporitelia by svoje úspory na druhý deň prehrali v kasíne, v lepšom prípade nakúpili 50 panvíc od šmejdov. Nechajme bokom skutočnosť, že napríklad viac Slovákov si je vedomých, že ich inflácia okráda, ako investične zdatných Američanov. Nie, Slováci nie sú zdatní vo finančnej matematike, polovica z nich netuší, čo je to zložené úrokovanie. Ale to neznamená, že sa správajú nezodpovedne. Nezodpovednosť znamená zadlžovať sa nad rámec svojej schopnosti splácať. Exekúcie má na svojom dôchodku priemerne 15 000 dôchodcov, to je iba 1,5% ich celkového počtu. Len zhruba 0,3% výdavkov na starobné dôchodky bolo exekvovaných. Pre porovnanie, ročne je na Slovensku realizovaných cca 600 tisíc exekúcií. Sú slovenskí dôchodcovia nezodpovední?

Bez ideológie samozrejme nie je ani družstvo na opačnej strane ihriska. Jeho prvým východiskom je, že úspory sú súkromným majetkom, ktoré vznikli na základe príjmov sporiteľa. Sú to ich peniaze, nie peniaze, ktoré patrili štátu a ten im „dovolil“ si odvody ukladať na účet. Dotácia výpadku príjmov Sociálnej poisťovne z daní pritom nie je príjmom sporiteľov, ale investíciou poistencov a sporiteľov do udržateľnosti I. piliera v budúcnosti. Sporitelia pritom na tento účel platia podstatne viac, lebo sa im dôchodok z I. piliera kráti vo vyššej miere, ako by zodpovedal pomeru zaplatených odvodov. Druhým východiskom je neznalosť informácií a úžitku. Prečo by mal byť mesačný dôchodok v rovnakej výške optimálne riešenie pre všetkých? Pokiaľ existuje možnosť ponechať voľbu, ako utratiť úspory podľa vlastných potrieb (na rozdiel od I. piliera), prečo by sme ju mali sporiteľom zobrať? Len preto, že v I. pilieri táto možnosť nie je? Tretím predpokladom je zodpovednosť. Zodpovednosť aj finančná gramotnosť sa nedá vybudovať bez rizika straty. Investovať sa v škole nikto nenaučil. Občan, ktorý pozná náklady nezodpovedného správania je občanom, ktorý vidí aj za pozlátko volebných sľubov. 

Diskusia o prístupe k úsporám je preto diskusiou o miere paternalizmu štátu. Je to ideologický spor, kde na jednej strane stojí opatrujúci štát s drahým verejným sociálnym systémom a na druhej strane samostatní občania maximalizujúci svoje ciele, no žijúci s rizikom, že môžu padnúť na dno aj vlastným pričinením.

Sme, 11.2.2014
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards