Februárový Market Finesse

Vyšlo februárové číslo Market Finesse. Výber zaujímavých článkov, pravidelné rubriky aj správy o podujatiach na ktorých sa zúčastnil INESS nájdete tu.

Februárový Market Finesse
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards