Deflácia je zlo!

Presvedčiť  ľudí o tom, že klesajúce ceny ich poškodzujú, je väčšia marketingová výzva, než spraviť z nefalšovaného intelektuála prezidenta.

Deflácia je zlo!

No politikom a ich ekonómom sa to nakoniec podarilo. Že deflácia je zlá je dnes nespochybňovaná svätá „pravda“. V priebehu minulého týždňa požiadali tri rôzne médiá troch analytikov INESS o komentár ku „hrozbe“ klesajúcich cien pre európsku ekonomiku. Ani jedno naše výroky popisujúce aj pozitívne stránky deflácie, v ktorých chýbala mystická „deflačná špirála“, nepoužilo.

Pokles cien môže mať rôzne príčiny, medzi ktorými je pri strašení neposlušných detí radno rozlišovať. Napríklad rast produktivity. Takáto cenová deflácia je prirodzeným a žiaducim javom. V prostredí klesajúcich cien prebehla priemyselná revolúcia a ceny v USA medzi 1775 a 1913 medziročne klesli skoro každý druhý rok. Ďalšou príčinou cenovej deflácie je pokles množstva peňazí v obehu.Buď z dôvodu bankrotu bánk alebo scvrknutiu objemu dlhu v ekonomike.Táto deflácia je ale vrodenou genetickou chybou zlých štátnych monopolných peňazí a nočnou morou ekonómov v centrálnych bankách. Deflačná depresia je siamským dvojčaťom manického bublinového optimizmu vyvolaného infláciou. Ak na párty expanzívnou monetárnou politikou pozveme jedno, nemôžeme sa čudovať, že príde aj druhé.

Kým inflačný Jánošík berie veriteľom a dáva dlžníkom, deflačný Alibaba berie dlžníkom a dáva veriteľom. Poklesu cien sa preto ako čert kríža boja najmä najväčší dlžníci - štáty a banky. Štátna banka je tak v bojis defláciou ochotná urobiť s našimi peniazmi naozaj čokoľvek. Inflácia, po ktorej sa opätovne siaha, ale nie je riešením. Kombináciou dvoch negatívnych ekonomických javov nedostaneme jeden pozitívny. Začarovaný cyklus treba zastaviť. Stačí zobrať centrálnej banke z rúk jej moc manipulovať peniaze a v bankovom sektore vyvolávať manio-depresívne inflačno-deflačné cykly.

Sme, 16.3.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards