Výdavky na dôchodky

Najväčšou jednotlivou položkou verejných financií sú tradične výdavky fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne, z ktorého sa vyplácajú dôchodky dnešnému približne 1 miliónu dôchodcov. Tieto výdavky sú v roku 2014 plánované na 5 160 mil. eur, čo znamená, že budú tvoriť vyše 18 % všetkých verejných výdavkov. Alarmujúci je však trend vývoja týchto výdavkov v čase:

Výdavky na dôchodky

V priebehu posledných piatich rokov došlo k nárastu týchto výdavkov o takmer 900 miliónov eur. Priemerný ročný rast výdavkov tak dosiahol 179 miliónov eur. Celkovej bilancii Sociálnej poisťovne pomohlo zvýšenie odvodov nadpriemerne zarábajúcim skupinám v roku 2013, keď celkové príjmy z poistného medziročne vzrástli o vyše 700 mil. eur (vrátane vplyvu zníženia odvodu do II. piliera z 9 % na 4 %). Negatívna bilancia poisťovne však pretrváva aj naďalej. Zatiaľ čo Sociálna poisťovňa očakáva, že výdavky fondu starobného poistenia medziročne vzrastú o 174 mil. eur, príjmy fondu starobného poistenia z poistného ekonomicky aktívnych osôb majú vzrásť len o 64 mil. eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards