Vláda schválila na náš účet: 111. a 112. rokovanie

Na posledných dvoch júnových rokovaniach sa predstavitelia vlády zaoberali najmä zmenami rozpočtu Environmentálneho fondu. Vďaka dvom schváleným zmenám v rozpočte fondu, ktorých cieľom je hlavne poskytovanie dotácií na zatepľovanie verejných budov, sa jeho celkový prebytok v tomto roku znížil o vyše 16 miliónov eur. Vláda tiež schválila návrh, vďaka ktorému si majitelia poľnohospodárskej pôd budú môcť stavať rodinné domy aj mimo intravilán obce bez poplatku za odňatie tejto pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Vláda schválila na náš účet: 111. a 112. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Námestovo a Tvrdošín

Popis: Návrh na úhradu výdavkov bol vypracovaný v súvislosti s riešením snehovej kalamity v obciach Mútne a Oravská Lesná  a tiež veternej smršte v obci Zuberec. Dopad na rozpočet verejnej správy je v roku 2014 negatívny vo výške 16 207 eur.

2) Návrh na zmenu schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2014 kvôli vetrovej smršti

Popis: Predkladaný návrh zmeny rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2014 reaguje na zvýšenie bežných výdavkov na poskytovanie dotácií v sume 1 120 124 eur v súvislosti s elimináciou škôd po vetrovej kalamite v máji 2014. Na poskytovanie dotácií budú použité prostriedky fondu z predchádzajúcich rokov. Pôvodný prebytok podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 vo výške 39 126 069 eur sa navrhovanou zmenou zníži na 38 005 945 eur.

3) Návrh na zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2014 v súvislosti s rozšírením špecifikácie činností podpory formou dotácie

Popis: Zmena rozpočtu súvisí s rozšírením špecifikácie činností podpory formou dotácie. Dotácie budú poskytované aj na účely zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov cez zatepľovanie. Pôvodný prebytok na rok 2014 vo výške 38 005 945 eur sa navrhovanou zmenou zníži na 23 005 945 eur.

Negatívny dopad na rozpočet verejnej správy v roku 2014 bude vo výške 15 000 000 eur.

4) Návrh nariadenia  vlády SR o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Popis: Týmto návrhom dôjde k tomu, že vlastníci poľnohospodárskeho pozemku mimo intravilán obce si na ňom budú môcť postaviť rodinný dom bez toho, aby platili odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Tento návrh sa bude týkať pozemkov o výmere do 150 resp. 250 m2. Úbytok príjmov v rozpočte bude kompenzovaný najmä príjmom z dane z pridanej hodnoty, nakoľko sa uvoľní individuálna bytová výstavba.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 120 000 eur a v rokoch 2015 až 2017 každoročne vo výške 240 000 eur.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards