Prague Conference on Political Economy

V Prahe sa v dňoch 18-20. apríla uskutočnilo
už štvrté pokračovanie konferencie Prague
Conference on Political Economy
. Ako každý rok, nechýbal na ňom ani INESS.

Prague Conference on Political Economy

Na konferencii organizovanej Liberálním institutem v Prahe
spolu s Vysokou školou ekonomickou v Prahe vystúpili zaujímaví
prednášajúci, napríklad profesor Thomas DiLorenzo z
Loyola College v Marylande, ktorý predniesol zaujímavú prednášku
o protimonopolnej politike, profesor Bruno
Frey
z University of Zurich, ktorý prezentoval výsledky svojho výskumu
v ekonómii šťastia. Zaujímavú prednášku o peniazoch tiež predniesol
profesor Guido
Hülsmann
z Université d'Angers, profesorka Victoria Curzon-Price
z University of Geneva, bývalá prezidentka Mont Pelerin Society
združujúcej najvýznamnejších protrhových ekonómov sveta prednášala
o daňových optimách a na konferencii sa zúčastnilo mnoho ďalších zaujímavých
prednášajúcich a účastníkov
.

Radovan Ďurana z INESS vystúpil ako oponent
k paperu poľskej výskumníčky Joanny Jonczekovej z University of Szczecin,
ktorá prednášala o rizikách európskeho intervencionizmu. Podľa neho má ekonomický
intervencionizmus zo strany Európskej únie mnoho podôb a jeho rozsah neustále
rastie. Okrem štandardného zasahovania formou smerníc a nariadení je to hlavne
Európsky súdny dvor, ktorého rozhodnutia je významne cítiť napríklad v oblasti
pracovného práva.

Priamym zasahovaním do ekonomiky je presúvanie zdrojov európskych
fondov. Tie nielenže vytláčajú súkromné investície z mnohých sektorov, ale
viažu nielen finančný ale aj ľudský kapitál, ktorý by mohol byť využitý na
projekty, ktoré požaduje trh, a nie ideológia predstaviteľov únie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards