Finančná páka vo svetovej ekonomike rastie

Extrémne vysoká páka (financovanie investícii s využitým dlhu) vo vyspelých ekonomikách patrí k prejavom a pre mnohých aj k jedným z príčin aktuálneho cyklu bubliny a  jej prasknutia.

Finančná páka vo svetovej ekonomike rastie

Finančná kríza priniesla stagnáciu a miestami dokonca znižovanie páky vo vyspelom svete. Zadlžené projekty skrachovali, banky zmrazili nové úvery a spotrebitelia zvoľnili tempo naberania nových hypoték, či spotrebných úverov.

Čísla zo 16. ženevskej správy o svetovej ekonomike však ukazujú, že nárast páky sa vo svete nezastavil – len sa preniesol s vyspelých na rozvojové ekonomiky, obzvlášť Čínu.

Je to problém? Samotné využitie dlhu je legitímny nástroj. Dlh nám hovorí to, že časť subjektov (veriteľov) v ekonomike sa dočasne vzdala využitia svojich vzácnych statkov (pokojne si predstavte mechy cementu a železné tyče, alebo aj spotrebné statky) a presunula ich na iné subjekty (dlžníkov) vo viere, že ich dokážu v danom čase lepšie použiť a v budúcnosti im poskytnuté statky vrátia o niečo väčšie.

Niekedy sa projekt podarí a po čase sa vložené prostriedky vrátia veriteľovi zhodnotené. Obetoval spotrebu dnes, ale získal vyššiu spotrebu zajtra. Niekedy sa však investícia nevydarí a dlžníkovi sa vráti menej zdrojov ako vložil, alebo sú vzácne statky nesprávnym investovaním úplne zničené. To patrí k ekonomickému životu a takisto to nepredstavuje nejaký systémový problém.

Problém s pákou však nastať môže. Stane sa tak vtedy, ak vzťah dlžník-veriteľ-úrok nevzniká na trhu a dobrovoľne, ale vzniká centrálne a nedobrovoľne. Napríklad, keď sa centrálne stanovuje úroková sadzba, financujú projekty z pozície monopolu na tvorbu peňazí („tlačením peňazí“), alebo donútením veriteľov podporiť ten či onen projekt (napríklad financovanie úverov vybraných investícií z daní).

Takéto kroky potom vedú k väčšej previazanosti rizika, systematickému opakovaniu chybných investícií (spomeňme si na opakované nafukovanie realitných bublín) a podpore investícií na základe politických, nie ekonomických indikátorov. Z tohto pohľadu potom nárast zadlženosti predstavuje alarmujúci ukazovateľ.

Na obrázkoch: Svetový dlh ku svetovému HDP, Dlh rozvinutých krajín k ich HDP a dlh rozvojových krajín k ich HDP. Nezahŕňa finančné inštitúcie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards