Platy učiteľov v regiónoch zaostávajú za priemernou mzdou menej ako v Bratislave

Slovensko nie je jednoliate a plošné politiky tento faktor neustále ignorujú, či už ide o minimálnu mzdu, alebo platy učiteľov. Graf porovnáva priemerný mzdový výdavok na učiteľa alebo odborného pracovníka na základnej a strednej škole a priemernú hrubú mzdu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním.

Platy učiteľov v regiónoch zaostávajú za priemernou mzdou menej ako v Bratislave

Okrem iného ilustruje, ,,aké je ťažké" udržať dobrého učiteľa v škole. V grafe predpokladáme, že pre tarifné platy učiteľov nie sú v ich mzdách výraznejšie rozdiely medzi krajmi. Tento pomer klesá v Bratislave k 50 percentám, zatiaľ čo zvyšok Slovenska má priemer 80 percent.

V Prešovskom kraji poberajú učitelia takmer priemernú mzdu. Z týchto čísel sa dá usudzovať, že plošný rast platov o 1 euro prinesie v podobe vyššej atraktivity učiteľského miesta rozdielne výsledky. Do mozaiky treba tiež pridať skutočnosť, že takmer 40 percent učiteľov na stredných školách bolo v roku 2011 podľa údajov OECD starších ako 50 rokov.

Sme, 26.9.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards