Stretnutie s vedúcimi pracovníkmi členov zväzu v Agroinštitúte Nitra

Stretnutie s vedúcimi pracovníkmi členov zväzu v Agroinštitúte Nitra

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice zorganizoval 15.6.2022 stretnutie s vedúcimi pracovníkmi členov zväzu v Agroinštitúte Nitra. Hlavnou témou konferencie bolo pestovanie a spracovanie kukurice v podmienkach zvýšených nákladov na energie (plyn, elektrická energia) a v zmenených klimatických podmienok. Radovan Ďurana na stretnutí vystúpil s prednáškou popisujúcou súčasné obmedzenia na trhu s plynom a výhliadky budúceho cenového vývoja.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards