Súčasná podoba systému zdravotníctva je podľa analytika Vlachynského neudržateľná

Rádio Expres odvysielalo dňa 7.1.2023 hodnotenie analytika Martina Vlachynského k udržateľnosti súčasnej podoby slovenského zdravotného systému. 
 

Súčasná podoba systému zdravotníctva je podľa analytika Vlachynského neudržateľná

Martin Vlachynský, INESS: 

"Občanom treba začať komunikovať, že podobne ako v dôchodkovom systéme súčasná podoba systému je neudržateľná a bude musieť prísť k zásadným rozhodnutiam o financovaní systému, spoluúčasti či nároku. Systém čelí a ešte viac bude prudko rastúcim nárokom pacientov z dôvodu starnutia, nových technológií i väčšej emancipácie a obmedzenej schopnosti zdravotníctva produkovať dodatočné služby, najmä pre nedostatok pracovnej sily. Vlády sa tomu roky snažia čeliť prihadzovaním peňazí a politickým mikromanažmentom celého sektora, čo však vedie k ešte horším výsledkom. Vlani pokračovalo zadlžovanie nemocníc, zdravotné poisťovne sa ocitli v ťažkých stratách a pokračovalo sa v "nesystémovom obsypávaní náhodnými sumami peňazí" ako stabilizačný príspevok pre zdravotníkov."
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards