Uhol pohľadu. Tretí energetický balíček (Energie – portal.sk)

O skutočnej liberalizácii trhu môžeme hovoriť až vtedy, keď príde k liberalizácii cien, vrátane cien pre domácnosti. K tej však zatiaľ neexistuje ani náčrt návrhu, práve naopak, novela zavádza cenovú reguláciu aj pre malé podniky ich zahrnutím do veľmi širokej definície "zraniteľných odberateľov", komentoval trh s energiami pre Energie-portal.sk dňa 2.8. 2012 Martin Vlachynský.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Donúti nás EÚ zastaviť jadro?

Momentálne je v kurze najmä diskusia o centralizácii rozhodovania o fiškálnych otázkach, ale Brusel nezaháľa a zamýšľa sa nad presunutím aj ďalších kompetencií do rúk euroúradníkov. Jednou z nich je aj jadrová energia.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards