Na boji proti uhlíku nezbohatneme

Európska únia je v politickom svete boja proti uhlíku globálnym lídrom (v tom reálnom sú lídrom Spojené štáty). Limity, kvóty, regulácie, dotácie, povolenky a automatické presadzovanie jednej verzie teórie o globálnom otepľovaní bez objektívnej diskusie je silným trendom, ktorý v Bruseli len tak skoro neodznie.

Stanovisko INESS k hlavným cieľom strategického rámca pre životné prostredie a energetickú politiku na roky 2020 až 2030

K návrhu zaviesť záväzné ciele 40% redukcie skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami z roku 1990
 
Súčasné záväzky EÚ zredukovať emisie skleníkových plynov o 20% do roku 2020 sú ambicióznejšie než je tomu u všetkých ostatných priemyselne rozvinutých krajín. Kvôli týmto záväzkom dnes občania ako aj podnikateľské subjekty v EÚ pociťujú zvyšujúcu sa finančnú záťaž a strácajú konkurencieschopnosť voči iným rozvinutým ako aj rozvíjajúcim sa štátom. Prehnane ambiciózne a neopodstatnené záväzky redukcie emisií skleníkových plynov by mali negatívny vplyv na  tvorbu nových pracovných miest, bohatstva a iných cieľov stratégie Európa 2020.

Blažení tí, čo sú energeticky chudobní

Vláda prerokovala koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorú predložil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s ministerstvami hospodárstva, financií a práce ešte vlani. Tento dokument je plejádou zlých a ešte horších opatrení, prázdnych floskúl a snahou predať voličom kozmické titánové hrnce, na ktorých sa v skutočnosti pripáli aj voda.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

ÚRSO tvrdí, že doterajší systém regulovaných cien tepla nemá nevýhody (Slovenský rozhlas)

Deregulácia tohto sektora by mohla pomôcť vyriešiť tento problém. Vo svete máme príklady niektorých krajín, napríklad Fínska, kde oblasť teplárenstva je kompletne deregulovaná, napriek tomu tie priemerné ceny sú tam dokonca nižšie ako na Slovensku. Čiže deregulácia nemusí, a väčšinou ani neznamená z dlhodobého hľadiska nejaké zhoršenie situácie pre spotrebiteľa, uviedol dňa 16.2.2014 pre Slovenský rozhlas Martin Vlachynský z INESS.

Zastaviť znečisťovanie? Pre nezmyselné nariadenie môže trpieť aj Slovensko (Aktualne.sk)

Podľa Martina Vlachynského z INESS je paradoxom, že investujeme obrovské prostriedky do znižovania emisií uhlíka, čo prispelo k tomu, že energia je v Európe oveľa drahšia v porovnaní s USA či Áziou. Na druhej strane, znižovať emisie sa lepšie darí USA vďaka plynovej revolúcii a výstavbe uhoľných elektrární v EÚ, povedal pre portál Aktualne.sk dňa 13.2.2014.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards