INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Výsledok rozporového konania k hromadnej pripomienke k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva kultúry rozporové konanie za účelom prerokovania hromadnej pripomienky, ktorú v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnila verejnosť k návrhu zákona, ktorým sa zvyšujú úhrady za služby RTVS Verejnosť na konaní zastupoval Richard Ďurana a Ondrej Dostál, ministerstvo zastupoval JUDr. Anton Škreko, PhD., generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards