Slovensko v uplynulých rokoch zaznamenalo pokles v rebríčkoch konkurencieschopnosti či v jednoduchosti podnikania (RTVS)

Ak sa pozrieme na vývoj v 90-tych rokoch, na Slovensko zahraničné investície neprichádzali, resp. prichádzali len veľmi málo. Slovensko naozaj pre zahraničných investorov nebolo atraktívnou krajinou, ale kľudne môžeme povedať, že Slovensko bolo takou čiernou dierou na mapách zahraničných investorov. Okolo roku 2000 sa situácia dramaticky zmenila, pretože medzi rokmi 2000 až 2005 vtedajšia vláda urobila niekoľko zásadných reforiem. V tomto období prišlo na Slovensko množstvo zahraničných investícií, povedal pre magazín RTVS Tu sme doma 4.3.2015 Richard Ďurana.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Postrach menom minimálna mzda (Trend)

Ako povedal pre týždenník Trend dňa 3.12.214 Radovan Ďurana, rast minimálnej mzdy bez zavedenia odpočítateľnej odvodovej položky by bol neprimerane vysoký a mnohým zamestnávateľom by spôsobil rast nákladov, ktorý by nemuseli zvládnuť. To by viedlo k strate pracovných miest.

Polepšíte si! (TV Joj)

Ako povedal pre TV Joj dňa 22.11.2014 Radovan Ďurana z INESS, zásadným problémom Slovenska je skoro štyristotisíc nezamestnaných a pre nich sa tá latka najnižších mzdových nákladov vôbec nezmenila. Preto si myslíme, že to bude mať len malý vplyv na vznik nových pracovných miest.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards