Úspešné príklady vzdelávania chudobných detí

Slovenské školstvo má problém vzdelávať deti postihnuté generačnou chudobou. Máme 50 škôl, kde sa 20-tisíc detí nenaučí ani základné gramotnosti. Potvrdzujú to aj PISA výsledky, podľa ktorých má u nás socio-ekonomické zázemie silný vplyv na výsledky detí. Netreba si klamať, je to náročná úloha. Ale nie je nevyriešiteľná. Slovensko nie je jediná krajina na svete, kde existuje tento problém. Množstvo projektov a experimentov v zahraničí ukázalo, čo funguje a čo nie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Paleo žiaci v stredovekej škole v digitálnej dobe

O fungovaní dnešného vzdelávania je potrebné si uvedomiť dve kľúčové veci. Po prvé, školstvo ako ho dnes poznáme je z historického pohľadu experiment. Funguje len pár storočí, pričom ľudia boli a sú odkázaní na vzdelávanie stovky tisíc rokov. Učenie sa tu bolo pred školami. Po druhé, školstvo ako ho dnes poznáme, je extrémne zotrvačná a konzervatívna inštitúcia. Len veľmi pomaly sa dokáže meniť, prispôsobovať zmenám alebo akceptovať nové poznatky a inovácie. Školy mojich rodičov a mojich detí vyzerajú podobne.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards